Puhas koduõhk plasttorude abil

plast-vent.jpg

Tervislik sisekliima on korralikult ehitatud kaasaegse elamu loomulik osa. Ent värske ja puhas õhk, mis sisaldab võimalikult vähe tolmu ja muid lenduvaid aineid, ei tule ruumidesse iseenesest.

Aivar Sigur, Uponor Eesti OÜ müügidirektor

Hea ôhu vajalikkust osatakse hinnata alles siis, kui see puudub. Kui ôhk on läppunud ja raske, hakkab pea valutama: enesetunne on halb, haigused kimbutavad sageli.

plast-vent2.jpg
Puhas õhk on iga kodurajaja iseenesestmõistetav soov.  Selle elluviimine
algab projektist. Peale iseenesestmôistetava arhitektuurse osa  on vajalik ka detailne eriosaprojekt, mis määrab täpselt vajalikud materjalid ja seadmed.
Tänapäeva majad ehitatakse aina ôhukindlamad, samal ajal veedame üha rohkem aega siseruumides. Hästitoimiva ventilatsioonisüsteemi tarvidus ja tähtsus aina kasvab. Hooned peavad sarnaselt inimesele hingama ja parima tulemuse saavutamisel pole sugugi ükskôik, milliseid materjale kasutada.
Hea ventilatsiooniprojekt võtab muude asjaolude kõrval arvesse ka pereliikmete erivajadusi nagu astma või allergia. On ju selliste muredega perekondades ventilatsiooni kaudu siseneva õhu puhtusel eriline roll.
Hästitoimiv ventilatsioon on vaikne ja energiasäästlik ning seda on kerge hoida puhtana. Süsteemi oluline osa – õhukanalid -- peavad olema hügieenilisest materjalist, korrektselt paigaldatud ning piisavalt isoleeritud. 

Plastid: uus vôimalus

Siiani on olnud üldlevinud materjalideks õhukanalite tootmisel metallid. Metallist ventilatsioonitorustikke on nii suurehitustel kui eramajades kasutatud aastakümneid.
Kuid nagu veevarustuse ja küttesüsteemide puhulgi, on metalltorustike tootmise tehnoloogiast ning materjali omadustest tingitud eripärad suunanud arengu plastide poole ka ôhukanalite puhul.

Plastist ventilatsioonitorustiku plussideks on siledam sisesein, kergem kaal ja hôlbus töödeldavus. Tootmistehnoloogiast tulenevalt puuduvad plastist õhukanalitel metallkanalitele tüüpilised valtsääred, kuhu takerdub tolmu ja mustust.

Võrreldes metallkanalitega on paigaldus kiirem ning vähem töömahukas.  Tänu kergele kaalule ning lihtsale lõigatavusele on kanalistiku paigaldamine jõukohane ka iseehitajale. Kanalid ühenduvad liitmikega ilma abivahendeid kasutamata .  Ühenduste täiendav neetimine või teipimine ei ole vajalik. Puudub ka roostetamise oht.

Vajadusel saab kanaleid lõigata tavalise käsisaega: lôikepind pole terav ega vigasta käsi.  Erinevalt metallist kanalite lõikamisest ei teki plasti puhul ka süttimisohtu, mis on eriti käepärane puitehitiste korral.

Plastist ventilatsioonitorud ongi mõeldud kasutamiseks eelkõige eramutes, ridaelamu boksides, korterites, ehk teisiti öeldes – ühe tuletõkketsooni piires.

Iga plasttoru ei sobi

Kuigi esmapilgul vôivad erineva otstarbega torud üsna sarnased välja näha, ei sobi
ventilatsiooni rajamiseks kaugeltki iga toru. Õhukanalite puhul on eriti oluline, et  kasutatav materjal oleks inimesele ohutu, ei lõhnaks ega korrodeeruks. Plastist ventilatsioonikanaleid toodetakse toiduainetetööstuseski levinud polüpropeenist.
.
Kuigi ka môningaid kanalisatsioonitorusid valmistatakse polüpropeenist, pole nende kasutamine õhukanalitena  lubatud, sest materjal on isegi sama nimetuse korral teistsugune.  Samuti puudub kanalisatsioonitorudel õhukanalite puhul nõutav antistaatiline  sisekiht, mis takistab tolmu kogunemist kanalitesse.    

Suvaline toru ei sobi ventilatsioonisüsteemi rajamiseks ka seetôttu, et ôhukanalite puhtus peab olema tagatud alates tootmisest kuni käivitamiseni.  Plastist ôhukanalid vastavad ka sellele nôudmisele: nii kanalid kui liitmikud pakendatakse ühekaupa. Pakendid eemaldatakse montaazikohal vahetult enne  paigaldust ning lõpetamata kanalistik suletakse korkidega, vältimaks tolmu sattumist süsteemi.