Ehitusstatistika

Statistilised näitajad aitavad saada ülevaadet ja võimaldavad planeerida oma äritegevust järgnevateks perioodideks. Püüame siin anda valiku ehitusalasest statistikast 2005.aasta lõikes ja loodame, et see materjal aitab Teil kasulikke järeldusi ja arukaid otsuseid teha.

Ehitusload ja kasutusload

2007. aastal elamuid eluruume  m2          
Ehitusloa saanud elamud (uusehitus)  4099  8925  1 004 384
Kasutusloa saanud elamud (uusehitus)  1009  3927  327 191
Ehitusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  2554  1 318 703  8 166 530
Kasutusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  1101  1 098 280  6 782 036
Ehitusloa saanud mitteelamud          826 425 033
Kasutusloa saanud mitteelamud       

Ehitusload ja kasutusload 2006. aastal

Ehitusload ja kasutusload 2005. aastal

Riigihanked - kokkuvõte aastast 2005

EHITUSTÖÖDEGA SEOTUD HANKED 

 Hankemenetlus   Hangete arv Deklaratsioonide arv
 Avatud pakkumismenetlus   487  387
 Lihtmenetlus   1061   1061
 Piiratud pakkumismenetlus   1  0
 Väljakuulutamiseta läbirääkimistega    67  46
 Väljakuulutamisega läbirääkimistega   15  8
     
 Kokku   1631   1502

PROJEKTEERIMISEGA SEOTUD HANKED 

 Hankemenetlus   Hangete arv  Deklaratsioonide arv
 Avatud pakkumismenetlus   43   29
 Lihtmenetlus    59  59
 Piiratud pakkumismenetlus   2  1
 Väljakuulutamiseta läbirääkimistega  4  4
 Väljakuulutamisega läbirääkimistega  1  1
     
 Kokku 109  109  94

Ehitusbörsi andmebaas

EHITUSBÖRSI andmebaasis 2005. aastal
(Eestis) kokku 3650 ehitusobjekti

Elamud ja elamurajoonid   645
Elektrivarustus ja -seadmed   520
Haridus- ja teadusasutused   370
Maanteed ja tänavad   360
Torustikud ja kaablid   170
Tootmishooned  160
Äri ja kaubandus  145
Kontori- ja haldushooned  140
Spordihooned ja -rajatised  135
Kultuur ja meelelahutus   125
Sadama- ja vesirajatised,  jäätmed   115
Hotellid, majutus ja toitlustus   110
Hoolekanne- ja tervishoid   90
Energia tootmine ja küte  70
Logistika ja põllumajandus  65
Muinsuskaitsealused hooned  55
Reisiterminalid ja sakraalehitised   50
Vabaõhurajatised ja haljastus   50
Autosalongid ja -teenindus  45
Riik ja kaitserajatised   45

Neist  2210 hooned  ja 1480 muud rajatised ja ehitustööd. Lisaks veel hulgaliselt lammutusi, hankeid ja kavandamisi ...


Majandustegevuse Register

Ehitus 2007. aastal

Tegevusala 

Aktiivseid kandeid

Kustutatud kandeid 

Aktiivseid
ettevõtjaid

Registreeritud
ettevõtjaid

Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)

Ehitus kokku 1613 89 839 1097 221

Raudtee-
ehitusega
tegelemine

4 1 4 6 1
Ehitamine 584 39 584 821 197
Projekteerimine 252 7 252 291 32
Omanikujärelevalve 274 18 274 356 64
Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud 39 1 39 41 1
Ehitiste ekspertiiside tegemine 92 2 92 104 11
Ehitusjuhtimine  286 19 286 379 76
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine 82 2 82 91 7
           
Elektritööd 235 6 234 288 48
Gaasitööd 32 1 32 40 
Gaasipaigaldise ehitamine 36 1 36  45 
Tuleohutuspaigaldise ehitamine ja hooldamine 39 0 39 40 
Tuleohutuspaigaldise projekteerimine 17 17  20 


Ka 2006. ja 2005. aasta andmed.