Renoveerimine ja remont

Remonti saab ise teha, näiteks tapeetimine, pahteldamine, värvimine jms, samas võite tellida töö teenusena mõnest firmast.
Kapitaalremont on keerulisem ja vastutusrikkam tegevus. Kui te pole ise ehitusasjatundja, on soovitatav tellida töö vastavatelt firmadelt.
Remonditöid tellides võtke erinevatelt firmadelt hinnapakkumine ehk kalkulatsioon ja leppige kirjalikult kokku teostatavate tööde maht. Suuremahuliste tööde puhul palgake kindlasti järelevalve teostaja.

Võhiklik juurdeehitamine maksab kätte

Oma Maja

Eramuga juhtub ikka nii, et kui mingi aja möödudes pere vajadused muutuvad, tuleb hakata mõtlema maja laiendamisele. Kahjuks on vähestel juba maja projekteerides visioon sellest, kuidas kunagi majale juurdeehitist tegema hakata.

Renoveerimistöödega kaasnevad nõuded

Äripäev

Ehitise renoveerimist kavandades on omanikul vaja endale selgeks teha, missuguseid õigusaktides sätestatud nõudeid tuleb ehitus- ja rekonstrueerimistegevusel arvesse võtta.