Maja ja hoov korda

Tallinn

“Vana maja korda!” on Kultuuriväärtuste Ameti poolt 2001. aastal algatatud Tallinna ajaloolisi asumeid väärtustav kampaania. Kampaania üldisem eesmärk on populariseerida säästvat suhtumist ehitatud keskkonda ja aidata inimestel tajuda vanas majas või miljööväärtuslikus piirkonnas elamise eeliseid.
1. jaanuarist 2007 jõustus uus restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord.
Kõikide “Vana maja korda!” tegevuste, taotlemise ja osalemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda www.tallinn.ee/est/g2740/

Tulevikuenergia konkurss

Projektiekspert OÜ

Tulevikuenergia Sihtkapital (TESK) ootab finantseerimiseks kas toote- ja tehnoloogiaarenduse või rakendusuuringute projekte kolmest valdkonnast:

1. põlevkivitehnoloogiad elujõulisemaks ja keskkonnasõbralikumaks, s.o tehnoloogiate arendamine, põlevkiviproduktide vääristamine; põlevkivienergeetika keskkonnamõjude vähendamine, sh CO2 ja muude heitmete vähendamine;
2. alternatiivsed energiatehnoloogiad Läänemere piirkonna tarbeks, s.o põlevkivienergeetikat täiendavad energiaallikad, sh prioriteedina Eestile sobilike taastuvenergeetika lahenduste leidmine; uute kütuste uurimine ja arendamine; energia salvestus;
3. energiasäästu tehnoloogiad, nt kütmine ja jahutus, ehitus, valgustus ja muud perspektiivsed tehnoloogiad.

Laenud

Äripäev

Eluasemelaenu põhimõisted, info pankade laenutingimuste kohta.

Kui sukasäär tühi, saab pangast abi

Oma Maja

Ehitusbuumi harjal kerkivad linnapilti üha uued korterelamud ja rajatakse üha uusi elurajoone. Miks mitte ehitada, kui pangad on valmis lahkelt kaasa aitama majaehituse või korteriostu finantseerimisel.

Poolelioleva ehitise kindlustamiseks on erinevaid võimalusi

Oma Maja

Et kindlustada alles pooleli olevat ehitist või eramut, peavad sellel kindlasti olema vähemalt seinad püsti, uksed-aknad ees ja katus peal- kui seda pole, tuleb valida koguriskikindlustus.

Kindlustus eeldab ohutusnõuete täitmist

Oma Maja

Et kindlustusfirma võimaliku õnnetuse korral kahju hüvitaks, tuleb hoolikalt täita ja järgida kindlustuslepingus näidatud ehitus- ja ohutusnõudeid.

Mitterahalise sissemakse tegemiseks tuleb kinnisvara hinnata

Äripäev

Eesti kinnisvarahindamise praktikas ei kohta just liiga tihti seda, et juriidilise isiku mitterahalise sissemakse turuväärtuse hindamiseks tellitakse vastav eksperthinnang. Samas on äriseadustiku järgi juba alates 1. jaanuarist 2006 kohustuslik mitterahalise sissemakse ese eksperdil hinnata lasta.

Hoone kindlustusväärtus sõltub ehitushinnast

Äripäev

Hoone kindlustamisel on selle kindlustusväärtuseks taastamisväärtus või jääkväärtus. Hoone kindlustusväärtust mõjutavad eelkõige selle ehituslik maksumus - ehituse keerukus, kasutatud ehitusmaterjalid, tööjõu hind.

Kinnisvara odavnemine kindlustamise hindu ei mõjuta

Oma Maja

Hoone kindlustamine sõltub summast, millega selle võimaliku õnnetuse järel jälle üles saaks ehitada. Seega on kindlustuse puhul ehitusmaterjalide hinnad kinnisvarahindadest olulisemad.