Õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumbad

Ackliima.eu

Kuidas erinevad õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumbad?

Kodu kütmiseks on tänapäeval palju erinevaid viise alates tavalisest traditsioonilisest ahiküttest kuni kaasaegsete päikeseküttekollektoriteni ja -paneelideni.

Üheks säästlikumaks ja teistega võrreldes vähest alginvesteeringut nõudvaks küttevõimaluseks on teiste hulgas ka õhksoojuspumbad, millega kütmine on näiteks elektriküttega võrreldes kuni viis korda kulutõhusam. Soojuspumpasid on kahte tüüpi: õhk-õhk soojuspumbad ja õhk-vesi soojuspumbad. Toome allpool välja, mille poolest need pumbad erinevad.

Õhk-õhk soojuspumbad tagavad toasooja

Kas olete märganud mõningate majade küljes heledat tooni metallkaste, milles peitub üks või mitu suurt ventilaatorit? Enamasti on need kastid akende kõrgusel või kõrgemal, harvemini hoone kõrval maaraamil. Need on õhk-õhk soojuspumbad, mis koosnevad kahest ühendatud osast - sisemisest ja välimisest.

Ka pumbad võimaldavad energiat säästa

Oma Maja

Soojuspump leiab õhust sooja üles ka pakasega

Oma Maja

Võib tunduda võimatuna mõte, et ka miinuskraadide juures saab soojuspumba abiga edukalt korterit kütta. Õhusoojuspump teeb seda edukalt ka paarikümnekraadise pakasega.

Soojuspumbad (energiasääst)

energiasäästu portaal

Soojuspump on energeetiline seade, mis kasutab soojuse tootmiseks meid ümbritsevasse keskkonda salvestunud päikeseenergiat. Soojuspumbas võite ära kasutada nii välisõhu, veekogu kui maapinna soojust, mis muudetakse eluruumi kütteks ja soojaks tarbeveeks. Soojuspump vajab oma tööks täiendavalt ka elektrienergiat.

Maasoojuspump (energiasääst)

Oma Maja

Maasoojuspump kogub maapinda akumuleerunud päikeseenergiat. Kui süsteem kogub energiat puurkaevu põhimõttel, siis on tegemist maapõuest saadava soojusega.

Õhusoojuspump (energiasääst)

energiasäästu portaal

Õhusoojuspump võtab energiat maja ümbritsevast välisõhust ja muudab selle soojuseks. Olenevalt kütteks kasutatavast soojuskandjast eristatakse siin kahte tüüpi soojuspumpasid: õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumbad.

Ventilatsioonisoojuspump (energiasääst)

energiasäästuportaal

Ventilatsioonisoojuspumbas kasutatakse energiaallikana ventilatsioonisüsteemi kaudu välja suunatud siseõhku, mis tavaliselt läheb kasutult atmosfääri.