Fibo kergsillus

Maxit Estonia AS

OSTA! Moodulsüsteemis kergsilluseid toodetakse 26 eri mõõdus.

Fibo plokk

Maxit Estonia AS

OSTA! Fibo plokitooteid iseloomustab järgnevate omaduste kombinatsioon: kerge kaal, hea kandevõime, vähene niiskusimavus, külmakindlus, väga hea nakkuvus krohviga, soojusisolatsioon, kõrge tulekindlus, müra isoleerivus ja müra neelduvus.

Aeroc plokk

Aeroc AS

Aeroc poorbetoonplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega, mida valmistatakse kuivtihedusega 300 kg/m³, 425 kg/m³, 450 kg/m³ ja 600 kg/m³.

Aeroc sillus

Aeroc AS

Aeroc sillus on autoklaavitud poorbetoonist siledapinnaline ristkülikulise ristlõikega tala, mille tugevus tagatakse silluses oleva ruumilise sarruskarkassiga. Sillus vastab harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Aeroc sillus on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 470 kg/m³. Silluseid toodetakse vastavalt Aeroc plokkidele 7 erineva laiusega (500 mm, 375 mm, 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm).

Aeroc laepaneel

Aeroc AS

Aeroc paneel kandevõimega 4 kN/m² on armeeritud poorbetoonpaneel, mida saab kasutada elamute vahe- ja katuslagedes kandva ja soojapidava elemendina. Paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel.

Betoonplokk Kehra Kivitehas

Rudus Eesti AS

Kehra Kivitehase (Rudus Eesti) betoonist õõnesplokid sobivad kandeseinte, vaheseinte ja tugimüüride ladumiseks sisetöödel ja väga hea külmakindluse tõttu ka välistingimustes. Betoonist täisplokid sobivad eelkõige vundamentide, kandeseinte ja soklite

Betoonplokk Columbia Kivi

AS Columbia-Kivi

Tehases rakendatakse Columbia Machine Inc. keskkonnasõbralikku ja energiasäästlikku tehnoloogiat. Vibropressimine ja veeauruga töötlemine tagavad toodete täpsed mõõtmed, hea survetugevuse ja teised füüsikalised omadused. Sideaineks on portlandtsement, täitematerjalideks liiv ja graniitkillustik. Toodete värvivalik on lai, põhitoone on 12.

Ehitusplokk Talot

AS Talot

AS Talot toodab kergkruusplokke, betoonplokke, õõnesbetoonplokke

Õõnesbetoonplokk ALTT

AS ALTT

AS ALTT betoonist õõnesplokid sobivad kõigi müüritise tüüpide (hoonete vundamentide, kandeseinte, vaheseinte, tugimüüride jne) ladumiseks ja armeerimiseks. Õõnesplokid on valmistatud vibropressmeetodil ning tänu külmakindlusele sobivad ka välistingimustes kasutamiseks.

Profiiltellis Ralos-Kivi

Ralos-Kivi OÜ

Firma VANDERSANDEN telliste värvus varieerub helebeežist tumepruunini, roosast bordoopunaseni. Tellised sisaldavad tumedamaid fragmente ja nende välispinnad on reljeefsed, mis annab igale telliskivile kordumatu omapära. Telliste erinev värvus on saavutatud looduslikke pigmente ja erinevaid põletusrežiime kasutatdes.