Lepingu sõlmimine

Teenuse osutamise lepingud:
TÖÖVÕTULEPING - töö on kui resultaat.
KÄSUNDUSLEPING - töö on kui protsess.

Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007)

Tellijat kaitseb detailne ehitusleping

Äripäev

Kuigi kinnisvaraturg näitab juba mõnda aega rahunemise märke, pole ehitusturul seda tendentsi veel märgata.

On üsna levinud, et suurobjektide ehitamiseks sõlmitakse kirjalik ehitusleping, väiksemate tööde tegemiseks või oma tarbeks ehitades ei peeta seda aga tihti tarvilikuks. Kirjaliku lepingu puudumine ei tähenda iseenesest tehingu tühisust, kuna ehituse töövõtuleping võib olla ka suuline. Samas on suulises vormis tehtud kokkulepped head vaid seni, kui tellija ja ehitaja vahel ei teki lahkarvamusi.