Krunt ja kinnisvara

Nõudluse ja laenuvõimaluste kasvades kerkib järjest uusi elamupiirkondi suuremate linnade, eriti Tallinna ümbrusesse. Kujunevad keskkonnad ja maja ehitamise tingimused võivad neis küllalt suurel määral varieeruda. Kui varemrajatud piirkondades jäeti sageli krundiomanikule maksimaalne vabadus – millest tulenevalt ka kaootiline keskkond, kus kataloogimajad segamini neostiilsete luksusvillade ja palkmajadega –

Ehitusala sobivuse hindamise teenus

Ehitusala sobivuse hindamine on uus e-teenus, mis aitab eraisikutel, ametnikel ja ettevõtjatel hinnata ehitiste või muu objekti (sh näiteks kaevanduse, veekogu või tuulepargi) planeerimist, asukohavalikut ja saada infot selle ümbrusse jääva tagamaa loodusväärtustest, piirangutest, infrastruktuurist jne. Teenuse abil saab väljavalitud asukohale anda hinnangu lähtuvalt planeeritava ehitise (objekti) tüübist, intensiivsusest, ehituse alla jääva ala pindalast ja mõjust keskkonnale. Kasutaja valikute põhjal koostatakse tabelitest ja kaartidest koosnev asukoha aruanne.

Majad

Kataloogimaja
Kõige lihtsamaks ja odavamaks variandiks peetakse kataloogimaja, kuid lihtsaim ei ole alati parim ja sageli ka mitte odavaim. Kataloogist valmis projekti koos ettenähtud ehitusmaterjalide ja –viisidega tellides saab standardlahenduse – oma väga isiklikud perekonna vajadused ja harjumused, ruumikasutuse viisid tuleb kohandada etteantud ruumidesse. Kuna kataloogimaja peab sobima võimalikult laiale ostjaskonnale, on nii selle väljanägemine kui ruumijaotus enamasti välja töötatud mõeldes abstraktsele “kesmise maitsega” “keskmisele inimesele”.

Ökomaja on hetkel trendikas nimetus, millega tähistatakse tegelikult väga erineva “ökoloogilisuse” astmega elamuid.

Samm oma maja poole: krundi ost ja liitumised

Oma Maja

Lihtsaim viis majaomanikuks saada on osta arendaja pakutav krunt, majakarp või võtmed kätte lahendus. Iseehitajat ootab pikk tee alates maaostust ja detailplaneeringust erinevate liitumisteni välja.

Kataloogimaja ost tähendab põrsast kotis

Oma Maja

Kuna kataloogimajade pakkujad üldiselt näidismaju ei püstita, tuleb ostjal leppida plaanide ning müügimehe ilusa jutuga.

Väike krunt võib osutuda nuhtluseks

Oma Maja

Ebateadlik ostja rabab tavaliselt kõige väiksema krundi, sest selle tükihind on odavam. Ent hiljem, kui majad on peale ehitatud, on suuremate kruntidega eramute hind järelturul oluliselt kõrgem.

Pinnamood ja kuivendus määravad krundi saatuse

Äripäev

Arendajate koonerdamine kuivenduse pealt muudab endistele põldudele ja veekogude äärde rajatud elamurajoonid mülgasteks.

Pinna määratlemata tõstmine toob uputusi

Äripäev

Naaberkrunti ohustava maapinna tõstmise reguleerimine toimib enamikus omavalitsustes katse- ja eksitusmeetodil.

Mida silmas pidada, kui soovitakse osta ärimaad?

Äripäev

Tallinna lähiümbruse äriotstarbelised maad on siiamaani väga nõutud ja minev kaup. Trend, mille muutust ei ole näha, on asuda peamagistraali ääres, linna lähedal. Ettevõtted, kelle jaoks on oluline nähtavus, on nõus selle eest ka kõrgemat hinda tasuma.

Maamaja hinna määrab asukoht ja seisukord

Äripäev

Maamaja, suvila või vana talukoha soetamine puhkuse veetmiseks kogub eestlaste hulgas iga aastaga aina rohkem populaarsust. Looduskauneid kohti Eestimaal jagub.

Tööstushooned hävitavad kiiresti elamurajooni maine

Oma Maja

Ehkki kruntide hinnad tõusid imekiiresti, tasub enne ostu siiski eeltööd teha ning uurida, mis elamukrundi lähikonda plaanis on. Lubatud linnulaulu ja ojavulina asemel võib avastada hoopis neljarealise magistraali ja keemiatehase.

Kinnisvaraaudit aitab vara ostjal maandada suuremaid riske

Äripäev

Kinnisvaraobjekti auditit tasub kasutada neil, kes soovivad objekti soetades kindlad olla, et kaaluka otsusega ei esine olulisi seniteadmata ja müüja poolt varjatud probleeme.

Remonditud maja tõstab korteri väärtust

Äripäev

Paigutades raha maja renoveerimisse, kasvatatakse sellega ka iga korteri väärtust ning kui peaks tekkima vajadus omandit müüa, on tänu terve hoone korrasolekule ka korteri hind tõusnud.

Krundi kuivendamine liigveest nõuab vaeva

Oma Maja

Nii mõnegi uuselamurajooni majaomanikud on kevadel ehmatusega avastanud, et kuiva jalaga enam koju ei pääse või rikub hoonesse sisseimbuv niiskus viimistlust, tekkivast hallitusest rääkimata.

Kommunikatsioonidest sõltub maja hind

Äripäev

Maja ostmisel tuleks esmalt uurida, millises seisukorras on kommunikatsioonid ja põhikonstruktsioonid, sest neist sõltub hilisema investeeringu suurus ja maja väärtus.

Büroopinna konkurentsivõime määrab asukohavalik

Äripäev

Büroopinna arendusprojekti edu määravad alguses tehtud õiged otsused - asukoht, ligipääsetavus ja parkimisvõimalused nii töötajale kui ka kliendile.

Naabriga tasub hoida häid suhteid

Oma Maja

Täielikku privaatsust saavad nautida vähesed, enamasti vaid inimesed, kes metsatuka veerel maal elavad. Suurem jagu peab oma krundipiire aga naabritega jagama ja oma tegemistes suuresti ka nendega arvestama.

Detailplaneeringu mõttekus sõltub asukohast

Äripäev

Enne müüki detailplaneeringu tegemise mõttekus sõltub sellest, kus kinnistu asub ning kas kavatsetakse see muuta äri- või elamumaaks.

Kruntide liitmine vajab aega

Äripäev

Suvilakruntide ühendamisel tuleb nende lammutamiseks ja uue maja ehitamiseks saada eraldi ehitusload ning maa-ametist katastriüksuste liitmine.

Maatulundusmaa hindamine võib tõsta selle väärtust

Äripäev

Ebamäärane metsamaa või põlluala võib hindamisel muutuda turuväärtuselt kallimaks, sihtotstarbe muutmisel suisa hinnaliseks.