Koolitus ja täiendõpe

Kõrgharidus

Eesti Kunstiakadeemia - Arhitektuur , Muinsuskaitse ja restaureerimine
Tallinna Tehnikakõrgkool - Ehitusteaduskond
Tallinna Tehnikaülikool  - Ehitusteaduskond
TTÜ Avatud Ülikool - Ehitusteaduskond
Eesti Maaülikool - Maaehitus
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž - Veeökosüsteemide majandamine
Tartu Ülikooli Viljandi Akadeemia - Rahvuslik ehitus


Kutseõpe

Tallinna Ehituskool - ehitus, tisler, elektrik, restauraator, viimistleja, puusepp 
Tallinna Tööstushariduskeskus - metallitöö, keevitaja
Tallinna Kopli Ametikool - kinnisvarahooldaja, keskkonnatehnika lukksepp
Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakool - metallitöö, keevitaja, lukksepp, kinnisvarahooldaja, keskkonnatehnika lukksepp
Tartu Kutsehariduskeskus - ehitusviimistlus, üldehitus, kinnisvarahooldus, tisler, elektrik, keevitaja, lukksepp, metallitöö

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - ehitus ja mehaanika
Haapsalu Kutsehariduskeskus - üldehitus, ehitusviimistlus, tisler
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool - üldehitus, maaparandus ja vesiehitus
Kuressaare Ametikooli - üldehitus, ehitusviimistlus,kinnisvarahooldus, tisler, paadiehitus
Luua Metsanduskool - maastikuehitus, haljastus
Narva Kutseõppekeskus - tisler, üldehitus, elektrik, soojusenergeetika hooldus ja remont, kinnisvarahooldus

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool - üldehitus
Paide Kutsekeskkool - ehitus ja tehnika
Pärnu Ametikool - metallitöötleja
Pärnumaa Kutsehariduskeskus - üldehitus, ehitusviimistlus, puusepp, tisler
Pärnu Saksa Tehnoloogiakool - elektrik, kinnisvaramaakler
Räpina Aianduskool - maastikuehitus, keskkonnakaitse, aiandus
Rakvere Kutsekeskkool - keskkonnatehnika lukksepp, tisler, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, ehitusviimistlus, puusepp
Suuremõisa Tehnikum - looduskeskkonna ja maastikukorraldus, üldehitus

Valgamaa Kutsehariduskeskus - tisler
Vana-Antsla Kutsekeskkool - üldehitus
Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskool - kivitöö, sepatöö, ehitusviimistleja
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool - ehitus, viimistleja, puusepp, elektrik, müürsepp, keskkonnatahnika lukksepp, restauraator
Võrumaa Kutsehariduskeskus - puidutehnoloogia ja metalli töötlemine

 


 

Seminarid, kursused ja täiendkoolitus

KUTSEKODA
Ehituskeskus - Koolitusseminarid
Säästva Renoveerimise Keskus - Koolitused
Ehitusinseneride Liit - Erialased koolitused
Ehitusettevõtjate Liit - Täiendkoolitused
TTÜ Avatud Ülikool - Täiendkoolitused
Tartu Kutsehariduskeskus - Täiendkoolitus
Nikerdajad OÜ - Mööbli ennistamine ja restaureerimine