Kinnisvara hooldusraamat

 

Hooldusraamat aitab omanikul meeles pidada vajalikke töid ja kasutamise ajal nõutavaid ülevaatusi ning tehnilist hooldust. Korralikult täidetud raamat on väga väärtuslik ka kinnisvara müügi korral.
Hooldusraamat on kinnisvara haldamist toetav dokumentide kogumik, mis aitab planeerida hoolduskorraldust, kapitaalremonti, rekonstrueerimist. Toimiva hooldusraamatu eeldus on kinnistu ja hoone passi olemasolu.
 
Hooldusraamat peaksid sisaldama alljärgnevaid andmeid:
* Kinnisvara põhi- ja omandiandmed
* Projekteerimises ja ehitamises osalenute kontaktandmed
* Kinnisvara haldamise ja hooldamise kontaktandmed
* Tehnilise korrashoiu ja hooldamise juhendite kohased näitajad,
   kontrollnäidud, kvaliteedi tasemed ja kasutamispäevikud
* Paigaldusjoonised
* Aastase tarbimise jälgimine (näidukäit)
* Eri- ja avariiolukordades tegutsemise juhendid ning kontaktandmed
* Korrashoiu perioodilisuse plaan
* Pinnaviimistlusmaterjalide kaardid ja teostusjuhendid
* Hooldusraamatu lisad
 
Hooldusraamatu lisadesse kogutakse hoone majandamist, hooldamist ja korrashoidu puudutavate lepingute koopiad, masinate ja seadmete tehniline dokumentatsioon, mõõtmis- ja reguleerimisprotokollid, pinnakatte ja viimistlusmaterjalide sertifikaadid ning hooldusjuhendid, hinnapakkumiste koopiad.

 

Milleks on tarvis maja hooldusraamatut?

Äripäev

Hooldusraamat suurendab vara likviidsust. Eestis vabatahtlikuna kasutusel olev hooldusraamat suurendab ostjate turvatunnet vara soetamisel ning suurendab seeläbi oluliselt vara likviidsust, seda iseäranis vanemate hoonete puhul, kus perioodiline hoone hooldamine lausa hädavajalik.