Keskustolmuärastusseadmed

AS Hiieko

Hiieko-kesk.gif

AS Hiieko on alates 1995. aastast Soome firma Protekno Puzair OY ametlik esindaja ja toodete maaletooja. AS Hiieko on ehituslike eritööde firma, kes pakub kliendile koos projektlahendustega kompleksset tehnosüsteemide teostust ning regulaarset ekspluatatsiooniaegset hooldust järgmistes valdkondades:

 • ventilatsiooni-, konditsioneerimis- ja jahutussüsteemid
 • katlamajad gaasi- ja vedelkütusel
 • õhuniisutus ja -kuivatus
 • keskustolmuimemissüsteemid elamutesse ning tootmis- ja bürooruumidesse
 • küttesüsteemid
 • automaatikasüsteemid sh BMS (Building Managerment System)
 • veevarustus-, kanalisatsiooni- ja sprinklersüsteemid

PUZER PRO keskustolmuimeja
PUZER PROTECT paberipurusti
PUZER XMIT jäätmete transpordiautomaat
PUZER PROCESS tööstuse ja kaubanduse puhastustehnika projekteerimine ja valmistamine

Hiieko-kesk1.gif

PUZER PRO KESKUSTOLMUIMEJA
Puzer Pro on efektiivne, uut tehnikat rakendav keskustolmuimeja, mis projekteeritakse alati konkreetse objekti vajadusi arvestades. Tulemuseks on töökindel, ökonoomne ja kõikidele nõudmistele vastav süsteem. Puzer Pro eeliseks on töötamine ilma müra ja lõhnaeralduseta. Tavalise tolmuimeja kasutamisel satub õhku tunduvalt rohkem tervisele kahjulikku mikrotolmu kui keskustolmuimejaga. Puzer Pro vähendab kahjulike tolmuosakeste hulka ja puhastab seega õhku, mis omakorda säästab õhupuhastusfiltreid ning pikendab ka digitaalsete ja elektronseadmete kasutusiga. Puzer Pro-süsteem on tehnilistelt omadustelt oma ala parimaid ja on maailmas üheks turuliidriks.

KASUTUSKOHAD
Puzer Pro on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Tolmuimemine võib toimuda samaaegselt mitmes kohas. Puzer Pro sobib nii uusehitistele kui ka juba kasutuses olevatele ehitistele ning puhtust nõudvatesse tootmisruumidesse.

 • hotellid
 • korrus- ja ridaelamud
 • haiglad ja vanadekodud
 • lasteaiad
 • bürood
 • kauplused ja teenindusjaamad
 • reisilaevad ja -rongid
 • tootmis- ja laoruumid

Puzer Pro keskustolmuimeja saab ühendada patenteeritud Puzer Protect paberipurusti automaat-tühjendussüsteemi, mis transpordib paberjäätmed ja -tolmu torude kaudu otse kogumiskonteinerisse. Kasutades Puzer Protect süsteemi ei ole vaja paberijäätmete vahesäilitust, mis parendab andmekaitset ning vähendab prügiveo- ja koristuskulusid.

TORUSTIKU PUHASTUSAUTOMAATIKA
Loogikajuhitavad multikasutajasüsteemid on varustatud torustiku puhastusautomaatikaga.Kui juhtseade saab teate süsteemi kasutamise lõpetamisest, lülitub keskusseade maksimaal-võimsusele ja kõik magistraaltoru ventiilid avatakse kordamööda. Igasse torusse suunatud maksimaalõhuvool puhastab torustiku kõik osad.

TOPELT-FILTREERIMINE
Puzer Pro-seadmetes on topelt-filtreerimine: kõigepealt eraldab tsüklonfilter suurema tolmu ja seejärel padrunfilter peenema tolmu. Pro-seadmetes on 8 m2 padrunfilter, mida normaal-kasutuse puhul tuleks vahetada 3 kuu kuni 1 aasta tagant.

FILTRITE PUHASTUSAUTOMAATIKA
Puzer Pro-seadmetele on saadaval ka survelöökidel põhinev filtripuhastusautomaatika, mille kasutamisel filtri tööiga pikeneb umbes kaks korda. Filtri puhastussüsteem on hädavajalik peene paberi-, söetolmu jms eemaldamiseks.

PROJEKTEERIMINE
Tolmuimemistorustik tuleks projekteerida koos kogu hoone tehniliste seadmetega. Magistraal-torustiku võib paigaldada samasse kohta teiste tehniliste torustikega. Imemispistikud paigutatakse lähtuvalt ruumi sisustusest ja kasutusotstarbest.

SÜSTEEMITÜÜBI VALIK
Kui objektile planeeritakse Puzer Pro-süsteemi paigaldamist, tuleb kõigepealt kindlaks teha samaaegsete kasutajate arv. Puzer Pro erinevad tüübid võimaldavad ühe tolmuimemiskeskuse kohta 1...10 samaaegset kasutajat. Samuti on tähtsad ehitise mõõtmed ja keskusseadme asukoht (torustikumõõt = torustiku suurim pikkus keskusseadmest kõige kaugemal asuva vooliku imemispistikuni).

Hiieko-kesk2.gif

Korruselamu keskustolmu-imejasüsteemi põhimõtte-line plaan. Keskusseadme võib paigaldada ka pööningule. Magistraal-torustiku võib paigaldada joonise kohaselt trepiliinile ja torupüstik ehitada korteriliinidele. Torupüstik ehitatakse PVC-torust sõltuvalt samaaegsete kasutajate arvust läbi-mõõduga 75, 110, 160 mm. Imemispistiku ühendus-toru on Ø 42 mm -2".Tavaliselt paigaldatakse 3-toalisesse ja väiksemasse korterisse üks imemispistik, suurematesse 2 või 3 tükki. Läbi kahe korruse korterisse tuleb paigaldada imemispistikud mõlemale korrusele. Need võib paigaldada ka põrandasse.

Hiieko-kesk3.gif

Puzer Pro- seadmete m�ju tervisele on uuritud: dokt. Ilmari Lindgren (HYKS/ allergiahaigla) Soome Allergialiit soovitab!

KESKUSSEADME PAIGALDUSKOHT
Keskusseadet ei tohiks paigaldada ruumi, kus on nõutud täielik vaikus. Ruumis peab olema piisav ventilatsioon ja temperatuur ei tohi ületada +40 oC.

IMEMISPISTIKUTE PAIGALDUSKOHAD
Imemispistikud tuleb paigaldada nii, et süsteem hõlmaks kõiki koristatavaid ruume. Koristustööl kasutatakse vastavalt vajadusele 8...10 m voolikut. Imemispistikute paigalduskõrguseks soovitatakse elektrilülitite kõrgust või need paigaldatakse põrandasse.

TORUSTIKU PROJEKTEERIMINE
Puzer Pro-süsteemi torustik jaguneb imemispistikutesse viivateks tolmutorudeks, magistraaltorudeks ja väljatõmbetorudeks. Tolmutorustiku võib paigaldada ripplae taha, õõnespaneeli, vaheseina, puit- ja valatud vahelakke jne. Tolmutorustikus ja nurkades kasutatakse Puzer y-hargmikke, 45o ja 90o nurki (järsemates nurkades suurem rõhukadu).

PUZER PROTECT PABERIPURUSTI JA -KOGUMISSÜSTEEM
Puzer Protect transpordib purustatud paberjäätmed piki torusid kogumisseadmesse nt paberikogumiskasti või jäätmepressi. Süsteemiga võib ühendada mitu paberipurustit ja selle võib liita Puzer Pro keskustolmuimemissüsteemiga. Puzer Protecti saab paigaldada nii uutesse kui ka olemasolevatesse ehitistesse ja ruumidesse.

PROTECTI EELISED KOKKUHOID
Süsteemi kasutades saab kasutuskõlblikud paberjäätmed majanduses taaskasutusse võtta. Bürooruumides ei ole vaja paberjäätmete vahesäilitust, mis vähendab jäätmehoolduse kulusid.

ANDMEKAITSE
Kui andmed hävitatakse samas ruumis kus toodetaksegi, võib-olla kindel, et need ei satu võõrastesse kätesse. Isegi laiem pabeririba on täiesti lugemiskõlbmatu segunedes torudes muu paberjäätmega. Puzer Protect hävitab nii paberi kui ka tähtsat teavet sisaldavad disketid.

PUHAS SISEÕHK
Kui paberipurustite tühjendamiseks kasutatakse alarõhku, ei satu ruumiõhku kahjulikke tolmuosakesi ja töökeskkond on meeldiv ka allergikutele. Puhas õhk parendab ka arvutustehnika toimivust.

Hiieko-kesk4.gif

Teraskarkass, kaetud kuumkuivatusv�rviga. Tolmukogur k�ikidel mudelitel: kas terasest, kuumkuivatusv�rviga kaetud, mahtuvus 80 l v�i standardne pr�gikott, mahtuvusega 100 l. Soojuseraldus k�ikidel mudelitel 20% nimiv�imsusest.

PUZER PROCESS
Puzer Processi on teatud kindlale objektile projekteeritud süsteem, mis lahendab tolmu-, gaasi- ja muud mustusest tingitud probleemid. Süsteem võimaldab ka materjali transportimist ja sorteerimist kasutades erinevat rõhutaset.

KASUTUSKOHAD
Puzer Process-süsteemi abil leiavad lahenduse koristussüsteemid paberimasina servaribade eemaldamine raamatutrüki jäätmete eemaldamine puru eemaldamine otse tööstusmasinatest
ja töötasapindadelt materjalijäätmete ja gaasi eemaldamine objektilt tootmisprotsessi käigus
pakkepapi transportimine kaubakeskustest põletuskonteinerisse liiva ja õli eraldamine transpordiks vagunidepoos.

PUZER XMIT
Puzer XMIT on sobiv hotellide, vanadekodude, büroode, asutuste ja kaubakeskuste jäätmete automaatseks transportimiseks. Puzer XMIT võib ühendada keskustolmuimejaga. Süsteem on efektiivne ja hügieeniline ning säästlik ruumi ja tööaja suhtes. Süsteemiga saab ühendada jäätmete sorteerimise, mis on ökonoomne ja keskkonnasõbralik.

Hiieko-kesk5.gif
Müük, paigaldus, projekteerimine, hooldus
AS HIIEKO