Trapid

Põrandatrapid võib kasutusotstarbe järgi tinglikult jagada kahte rühma: olmetrapid (eramud, korrusmajad, hotellid, koolid, lasteaiad, hooldeasutused, kontorid jne.) ja tööstustrapi (suurköögid, toiduainetetööstus, keemiatööstus , laod, terminalid , auto-teenindused jms.).

Rasvapüüdur Fat-Stop

VeeMehed OÜ

FAT-STOP rasvapüüdurites toimub rasva eraldamine veest nende erikaalude vahest, mille tõttu tõusevad veest kergemad rasvaosakesed püüduris pinnale. Klaasplastist valmistatud rasvapüüdureid saab paigutada nii sise- kui väliskanalisatsiooni. Rasvapüüduritele lisatakse nende täitumist jälgivad elektroonilised kontrollseadmed.

Õli-bensiinipüüdur Oil-Stop

VeeMehed OÜ

OIL-STOP õli-bensiinipüüdurites eraldub õli ja bensiin veest tulenevalt nende erikaalude vahest, mistõttu tõusevad veest kergemad naftasaadused püüduris pinnale.

Liiva-mudapüüdur ja liiva-õlipüüdur

VeeMehed OÜ

Liiva-muda- ja õlipüüdurid eraldavad pesu- ja sadeveest liiva ja muda. Väikesed liiva-õlipüüdurid eraldavad veest õli ja liiva. Seadmed on lähtuvalt kasutamiseesmärgist erineva konstruktsiooni ja jõudlusega.