Puuraugud - Rissne Estonia

Rissne Estonia

Kanalisatsioonipumba juures on oluline läbivooluava suurus

Oma Maja

Paljud eramuomanikud on seisnud valiku ees leida oma majapidamisse sobiv kanalisatsioonipump, mis vastaks vajadustele ja oleks ka töökindel.

Puurkaev raja reoveeallikast vähemalt kümne meetri kaugusele

Äripäev

Tavalisest salvkaevust pea kaks korda sügavam puurkaev tagab ühtlasema ja kvaliteetsema vee.