Fermide paigaldus ja valmistamine


Katuse ehituse puhul on klassikalise sarikatelahenduse kõrvale tulnud üha enam populaarsust koguv ja tõhusam meetod. Nimelt on täna ehitusinfo luubi all katusefermid. Räägime kuidas katusefermid teevad kogu tööd ehitusplatsil kohapeal lihtsamaks. Lisaks vaatleme kuidas fermid tehases valmivad ning heidame pilgu paigalduse protsessile objektil.

puitfermid.jpg

Katusefermid vs sariklahendus.

Kuigi mõlemad lahendused täidavad põhimõtteliselt sama eesmärki, on nende kahe meetodi vahe just tootmises ja paigalduses. Kui sarikate struktuur ehitatakse valmis objektil kohapeal, siis katusefermid toodetakse valmis juba varasemalt tehases. Eelnevalt valmis ehitatud struktuur lihtsustab elu ehitusplatsil - paigaldus on kiirem. Samuti tekitab eelnevalt valmis ehitatud katuse struktuuri paigaldus oluliselt vähem ehitusprügi ja kogu protsess tekitab oluliselt vähem müra. Kindlasti loetakse fermide eeliseks veel seda, et suuremate hoonete puhul ei ole vaja lisada toestavaid seinu, see jätab omakorda aga rohkem mängimisruumi maja sisekujundusel.

fermid.jpg

Fermide valmistamine.

1. Katusefermide valmistamise protsess algab alati projekteerimisega ning see toimub vastavalt kliendi soovidele. Üldjuhul on kliendil vaja töö teostajale saata detailsed ehitusjoonised ning projekteerimine toimub nende alusel.

2. Järgmine oluline samm on kindlasti materjali valik ning selle ettevalmistamine. Fermide valmistamisele ja paigaldusele spetsialiseerunud ettevõte Freimans Timber Construction väitel on just see üks olulisemaid samme suurepärase lõpptulemuse saavutamiseks. Freimans fermid on alati kasutanud parima kvaliteediga materjali ning sageli eelistame oma töös C24 tugevusega kuusepuitu.” lisab Timber Construction esindaja.

3. Kui materjali valik on tehtud, siis tuleb hakata seda ette valmistama. Ettevalmistuse faasis lõigatakse ferm õigesse mõõtu vastava pikkuse ja nurgaga. Selle töö teostamiseks kasutatakse spetsiaalseid lõikeseadmeid.

4. Järgmise sammuna asetatakse katuseferm terasest põrandale, et anda sellele soovitud kuju.

5. Kui fermid on vastavalt kliendi soovile projekteeritud, materjal on valitud ja ettevalmistatud, siis jääb üle vaid lõpliku produkti transport. Transpordi faasis tõstetakse fermid kraanadega veokitele ning toimetatakse ehitusplatsile.

ferm.jpg


Fermide paigaldamine.

Katusefermi paigaldamisel on esmalt oluline veenduda, et fermide hoiustamine ehitusplatsil on ohutu. Tähtis on jälgida, et fermid ei saa kahjustada objektil toimuva sigimise tõttu. Samuti on oluline veenduda, et ferme ei jäeta vihma, tugeva tuule või kõikuva temperatuuri kätte. Soovituslik on kasutada fermide paigalduse juures kraanat, kuna see lihtsustab protsessi ja vähendab ajakulu. Ohutuse mõttes tasub alati kontrollida ka kraana kandevõimet ja tõstejõudu. Vältimaks pragunemist ja murdumist fermide tõstmisel on tähtis, et seda toestatakse kõikidest külgedest. Kui kraana olemasolu on soovituslik, siis on aga võimalik väiksemaid katusefermi struktuure panna paika ka ilma rasketehnikata.

Videol on näha kuidas saab ferme paigaldada ilma kraana abita: https://www.youtube.com/watch?v=k8BnQEn0-EM&feature=emb_logo

* Siin videos on kasutatud peenemaid metalltrosse, mis ei ole soovituslik kuna võib tekitada kahjustusi fermidele.

katusefermid.jpg


Kokkuvõtlikult võib öelda, et uuemat sorti lahendus katuse ehitusel on kiirem, odavam ja lihtsam. Ehitusinfo soovib kõikidele edu oma projekti valmimisel.