Eesti kasvavad tööstussektorid, mis võimendavad kinnisvara arengut

scott-blake-x-ghf9LjrVg-unsplash.jpg


Viimase viie aasta jooksul on tööstussektorid kasvanud ning tänu välisnõudluse kasvule. Pandeemia levik veelgi hoogustas seda, sest transport välisturul võttis hoo maha. Piirangud seadsid nõudmised ning kriteeriumid mille alusel tööstustransport toimib ning toimus ka olukordi, kus siseturg toimis samuti halvasti. Eesti tööstused kasvasid ning siseturul kasvas klientide arv kiiresti.

Kinnisvara areng ning nõudlus on nüüdseks liikunud hüppeliselt. Majanduslikud faktorid panevad paika omad nõuded ning isegi kui kinnisvara on saadavad, seavad hinnad ning asukohad raskusi klientidele müügiks. Juba kuu hiljem on võimalik soetada mistahes pinda, sest rahalised vahendid on kõik olemas aga kliendid see-eest ei soovi müüa. Millised faktorid seda mõjutavad ning kuidas liigub areng 2022.aastal? Kinnisvara arengud võimendavad tööstusettevõtete laienemised. Üha enam üritatakse inflatsiooniriski vähendada kinnisvaraostuga.

Tööstusettevõtete kasvu ajal liigub ka tööinimene, kes soovib töökohale alati lähemale kolida. Selleks, et vähendada liikumisega seotud kulusid, eelistatakse tihtipeale kolida kas sama linna või valda. Selleks aga peab leidma ka elupinna, mida rentida või osta. Suurte ettevõtete loomisega uude kohta tekib ka vajadus elamurajooni loomiseks. Tekib võimalus arendada tööstus- kui ka elamupinna loomist. Kui kasiinod liikusid hoonetest hoopis veebi, kadusid töökohad ning avanesid võimalused rentida kasiinode rendipindasid. Äripindade müük hoogustus ning tööstussektor elavnes.

2022.aastal on oodata kaubandusega seotud äripindade loomist ning uute elamupindade ehitamist. Tallinnas on juttu olnud juba uue linnaosa loomisest, sest muud elamispinnad on juba kõik välja renditud või maha müüdud.

Kes ja miks?

Ehitusmaterjaliga
tegelevad tööstused aitavad kõige enam kaasa kinnisvara arengule. Kuna välisturult sisse ostetavad tooted ei jõu tavaliselt õigeks ajaks kohale, tekib vajadus osta oma materjal kodumaalt. Betooni, kipsi, metalli ning puiduga tegelevad ettevõtted aitavad kaasa kinnisvara kiirele ehitusele ning hoonetele mis sinna peale ehitatakse.

Meditsiini erialal töötavad ettevõtted peavad olema tegevad kõige kõrgemate standardite tasandil. Ehituseks tuleb soetada tippklassilist kinnivara, kus on ligipääs maanteedele ja kommunikatsioonidele.

Transporditööstus vajab oma tegevuseks suure pindalaga platse, kus hoiustada saab oma veokeid, busse või autosid ning lisaks saab teenindada ka kõigi läbisõitjaid. Üha populaarsemaks on muutunud rendifirmad, kellel on otsene seos transporditööstusega. Näiteks laevad või lennukid vajavad ligipääsu spetsiaalsetele üksustele, kus kinnisvara ostmisel tuleb silmas pidada nii ligipääsu võimalust kui ka spetsiaalseid ehitisi. Kuna ligipääsud haldavad enda alla ka teed, tuleb teede loomiseks osta ära ka ligipääsu ümber jäävad kinnisvara üksused.