Eesti kinnisvaramull ja tööstused, mida kõrged kinnisvara hinnad mõjutavad

gus-ruballo-h5QNclJUiA8-unsplash.jpg


Kinnisvarahaldus toimib 21.sajandil uudsete printsiipide alusel: kellel uuem, sellel uhkem. Eesti ärindusega ning elamupindadega tegelevad kinnisvara ettevõtted ning arendajad soovivad üha enam pakkuda võimalust ehitada just endale sobivad ruumid. Olgu selleks siis tööstuseks spetsiaalselt loodud hoonete kompleks või elamispindade ehitusega loodud ‘küla’- arendusega turul konkureerivad kinnisvara ettevõtted loovad innovaatilisi lahendusi kõigile oma klientidele.

Pandeemia saabumisega kangestusid ehitusettevõttete juhid ning eelarved - hirm oli suur. Kas piisavalt liigub materjali? Kas tööstused suudavad toota vajadustele vastavalt ehitusmaterjali? Kas ettevõtted on soosivad müüma maad ning maa-alasid? Kas ka tellija suudab oma tellimuste eest õigeaegselt tasuda? Küsimusi tekkis miljoneid ning vastused ei olnud väga kerged tulema. Kinnisvara hind ja arendusega seotud kulud tõusid väikese perioodi jooksul peaaegu kahekordselt ning kaotajateks jäid selpuhul kinnisvara ostu soovi soosinud kliendid. Täielikult kinnisvara ost ega müük ei peatunud, kui statistiliselt langesid numbrid ähvardava langusega.

Sõja puhkemine Ukrainas 24.veebruaril 2022.aastal lõhkus järjekordse illusiooni, mille eesmärgiks oli pandeemia taandumisega taas üles upitada kinnisvara müük ning rent. Tarned materjalile hakkasid taas hilinema ning maailma tabas taaskord kriis, milleks oldi siiski veidi valmis oldud. Kinnisvara müügis elavnesid pakkumised tööstustele, et oma tootmisala saaks suurendada, tagamaks suurema tootlikuse enda pakutud toodetele. Rendi hind siiski tõusis ning ostuhinnad ärihoonete aladele kasvasid protsendi jagu.

Millised tööstused kaotavad kõige vähem raha kinnisvara hindade tõusust?

Kindlasti on nendeks need ettevõtted, kelle äritegevus toimib kogu ulatuses veebis. Nendeks on näiteks hasartmänguettevõtted nagu Nutz, Optibet ja Ninja. Ka paljud pangad on oma tegevuse üle viinud veebimaailma ning If Kindlustus ei oma pea ühtegi klientidele mõeldud kontorit Eestis. Turunduse ning reklaami ettevõtted, kelle ekipaaži kuuluvad kodukontoris tööd tegevad professionaalid ei pea samuti muretsema kontoripinna eest mõeldud rendi tasumise eest.

Millised tööstused kaotavad kõige enam raha kinnisvara hindade tõusust?

Kõige enam haldavad Eestis tööstustest kinnisvara tootmistööstus ettevõtted ning teenindust ühel või teisel moel pakkuvad ettevõtted. Kuna tootmis ettevõtted arenevad aastast aastasse üha enam ning välisriikidest Eestisse tütarettevõtteid loovaid firmasid tuleb üha juurde, siis peab kinnisvara haldus suutma kõigile tagada ka konkurentsivõime ning suutlikuse. Varasemalt rohkem on ka pika-ajalise kogemusega tööstuseid, kes soovivad oma tootmist laiendada, vajades selleks uut maa-ala või rendiruumi. Eelarve sisaldab neil sel puhul suuremat väljaminekut lühikese aja jooksul. Teenindusega seotud tööstused laiendavad oma alasid tänu nõudlusele ning kaasajastatusele. Hotellinduses on sellel eriti lihtne näide: paremate majutusvõimaluste ning lisateenuste pakkumiseks ehitatakse uude ja väärtuslikku piirkonda vastavalt suuruse vajadusele neile sobiv hotell. Renoveerimisel tehtavad kulutused ei tasu end tihti peale ära ning sel puhul soovitakse siiski investeerida enim uude kinnisvarasse.

Kinnisvara hindade tõus ning millest on see tingitud?

Kinnisvaramull ning selle alla kuuluv hindade tõus on otseselt seotud tarbja maksevõimekusega. Maksevõimekus on aga otseselt seotud riigis ning välisriikides arenenud majanduse kasvuga või langusega. Kui majanduslikult on tulu soodne, siis kasvavad vastavalt maksejõuekusele ka rendihinnad ning kinnisvara soetamise kulud. Eesti kinnisvara turuväärtused kujunevad vastavalt nõudlusele ning arendusele. Majanduslikult soodsal ajal kasvavad nii Eesti kui ka välisturul just ettevõtluseks soodsad maapindade hinnad ning kriiside saabumisel tekib kaalutletud hinnakujundus. Covid pandeemia ning Ukraina-Vene Föderatsiooni vaheline sõda mõjutas otseselt ka Eesti kinnisvaraga seotud hinnatõuse. Mida toob endaga kaasa sõja ning pandeemia lõppemine? Elavneb taas kinnisvara ost kuid hinnalangusi võib pikalt ootama jääda.