Kivivill üldehituseks

Paroc AS

paroc_maja.jpg
Kivivill on soojustusmaterjal, mida kasutatakse väga paljudes erinevates valdkondades.

Paroc kivivilla omadused:
  • hea soojapidavus
  • suur tulekindlus
  • säilitab oma mõõtmed ka temperatuuri ja niiskuse suure muutuse korral
  • elastsus (pehmed kivivillad)
  • survetugevus (jäigad kivivillad)
  • helisummutus (põranda- ja seinakonstruktsioonides)
  • hea töödeldavus
  • vähene niiskusimavus
  • keskkonnale ohutu looduslik toode.
paroc_3_pilti.jpg

Paroci üldehituslike materjalide võrdlustabel

Tulekaitse ja puistematerjalide tehn. andmed (kliki suuremaks)

paroc_tabel.jpg
Selgituseks eelnevatele tabelitele:
1) Toodete omadusi on testitud vastavalt Mineraalvillastandardis EN 13162 kindlaks määratud mõõtmismeetoditele ning CE-märgile. Toodete survepinge ja survetugevus on antud vastavalt standardis kindlaks määrartud klassifikatsioonile.
2) Soojusjuhtivus CE-märgi kohane λ declared - väärtus. Mineraalsetel isoleermaterjalidel tüüpaktsepteeringu kohane λo-väärtus.
3) Soojusjuhtivuse λo tingimused. Mineraalvillisolatsiooni alumine pool on vastu õhukindlat pinda ning ülemine pool on tuulduv, servades voolu vähendavate pragudega varustatud õhuruum. Isolatsioon on paigaldatud masinpuhudes vähemalt 15 cm kihina Paroci poolt volitatud töövõtja poolt.
4) Kasutusviis: betoonkonstruktsioonide puhul, kus klaaskiudkate on kaitstud betooniga.
5) Täidab nõuded BROOF(t2) tüüpaktsepteeritud katete alusena, kui mineraalvilla kogupaksus on vähemalt 80mm.
paroc_tabel2.jpg
KUUMUS- JA TULEKINDLUS

Tulekindluse seisukohalt on väga tähtis, et kivivill talub kõrgeid temperatuure kaotamata oma kaitseomadusi. Kui kivivilla kuumutada, hakkab orgaaniline sideaine aurustuma umbes 250 oC juures, kuid villa isolatsiooniomadused jäävad muutumatuks kuni sulamispunktini umbes 1100 oC juures. Kivivilla kiud on mittesüttivast kivimist. Seetõttu võib kivivilla kasutada soojusisolatsioonina konstruktsioonides, kus tuleohutuse nõuded on kõrged. Kivivill on hea tule- ja soojusisolatsioonimaterjal.
PAROC kivivilla on testitud mitmetes Soome ja rahvusvahelistes ehitusuuringute instituutides ning see on heaks kiidetud kasutamiseks mitmesugustes tulekindlust tagavates konstruktsioonides.
Kõik harilikud kivivillaplaadid ja pinnatud plaatide põhiplaadid on mittesüttivad.

SERTIFIKAADID

PAROC kivivillast soojustusmaterjalidele on antud:
1. EL vastavustunnistused â„– 0809-CPD
2. Tuleohutussertifikaat â„– 038/03
3. Tervisekaitseameti realiseerimisload â„– 2589; 12-5/908; 12/2874; 4.12-5/597 ja 4.12-5/1052.
paroc_illustratsioon.jpg