Fibo plokk

Maxit Estonia AS


Fibo tooteid saad osta siit!

PLOKKE ISELOOMUSTAVAD NÄITAJAD
Fibo plokitooteid iseloomustab järgnevate omaduste kombinatsioon: kerge kaal, hea kandevõime, vähene niiskusimavus, külmakindlus, väga hea nakkuvus krohviga, soojusisolatsioon, kõrge tulekindlus, müra isoleerivus ja müra neelduvus.

MÕÕTMED

  • Plokkide laius, mm  - 100, 150, 200, 250, 300, 350
  • Kõrgus x pikkus, mm  - 185 x 490

TOLERANTSID
Plokkide valmistamise tolerantsid vastavad Norra standardile NS 3019, (Soome RakMK B5). Pikkus, laius, kõrgus ± 3 mm, pinna tasasus ± 2 mm, täisnurksusest kõrvalekalle ± 2 mm.

TULEPÜSIVUS

Seinapaksusele vastav tulepüsivusklass

Seinapaksus mm

Tuletõkkesein mittekandva tarindina

Tuletõkkesein kandva tarindina 

   

 Tuletõkkesein

Sektsiooni
sisesein
 

 100

 EI120

 REI60

R30 

 150

 EI240

REI120 

R60

    200

>EI240 

REI180 

R120 

 250

 >EI240

 REI240 

R180 

  300

 >EI240

REI240 

R240 

 350

>EI240 

REI240  

R240 

Väärtused õhkvahevuugiga müüritud seina kohta. Krohvimine tulepüsivusaja suurendamise eesmärgil tabelis toodud näitajate suurendamiseks ei ole vajalik.

TUGEVUS
Ploki tugevus viitab üksiku ploki tugevusele, müüritise tugevus võtab aga arvesse ka vuugimaterjali mõju.
Plokid on 3/650 on survetugevusega ca 3 MPa, mis on arvestatud brutopinna kohta keskmise tihedusega ja ahjukuivana 650 kg/m3.
Plokkide 5/900 samad näitajad on 5 MPa ja 950 kg/m3.
Tõmbetugevus 0,4 – 0,5 MPa.
Paindetugevus asub tavaliselt vahemikus 0,6 – 0,9 MPa.

DEFORMATSIOONI OMADUSED
Elastsusmoodul ajutiste koormuste juures asub vahemikus 1000 – 2000korda survetugevust ja on suhteliselt kõrgem väikeste koormuste puhul.
Ajutine Ey = 3,000, püsi- Ey= 750. Kontsentreeritud koormuste korral kasutatakse armeerimist võimaliku deformatsiooni vähendamiseks ja koormuse jaotamiseks.

POORSUS
Plokid on vee suhtes dreenivad ja pealegi õhule avatud. See annab väärtuslikud omadused nagu külmumiskindluse ja müra neelduvuse. Soojus- ja müraisoleerivates, aga ka tuld tõkestavates konstruktsioonides eeldab see krohviga tihendamist või võõpamist vähemalt ühelt küljelt.

SOOJUSMAHTUVUS
Fibo plokkide erisoojusmahtuvus on:

  • kuiva materjali puhul C = 900 Ws/kg·K,
  • niiske materjali puhul aga C = 4180 Ws/kg·K.

SOOJUSJUHTIVUS
Soojaerijuhtivus λ = 0,20 W/mK.


NIISKUSTEHNILISED OMADUSED
Lisasoojustusega Fibo plokkidest seinas ei ole veeauru kondenseerumise ohtu, kui soojustust on piisavalt ja see asub väljaspool. Katsed on näidanud, et sellisel juhul ei ületa relatiivne  niiskus absoluutset.
Sein tuleb seestpoolt krohvida või katta kipsplaadiga. Aurutõkkekile järele puudub vajadus ja hoones on tervislik ning meeldiv sisekliima.
Fibo plokid imavad vett väga vähesel määral. Selle põhjuseks on jämedateraline pooride süsteem, mis ei võimalda niiskuse kapillaarlevikut.
Tasakaaluniiskus erineva õhu suhtelise niiskuse juures (RH) on näiteks:
RH = 50% ⇒ W ≈ 2% (kaalu-%)
RH = 90% ⇒ W ≈ 7% (kaalu-%)
Tavaliselt jääb välisseina konstruktsioonide niiskussisaldus 4% juurde.
Siseseinad kuivavad 2 – 3%-ni.

ERISOOJUSPAISUMINE
α = 8 x 10-6 mm/mmK ehk 0,008 mm/mK.
Sein tuleb jagada deformatsioonivuukidega 10 – 18 m sammuga.

ÕHUMÜRAISOLATSIOON
Fibo plokkidest krohvitud seintel on tänu materjalide tiheduse erinevusele väga hea õhumüraisolatsioon.

TULEKINDLUS
Tänu Fibo betooni jämepoorsele struktuurile ja madalale soojusjuhtivusele on Fibo müüritisel väga kõrge tulekindlus. Vaata tabelit.
Tulepüsivusklassifikatsioon eeldab ühelt küljelt pooride täitmist krohviga või mördiga võõpamist.