Reoveemahutid

uponor-mahuti.jpg

Näiteks: reoveemahuti “Uponor Lokajätti”
Milline see mahuti on? Välimuselt meenutab ta täispuhutud autokummi või kõrvitsat. Ta on valmistatud polüeteenist  pritsvalu-meetodil ja väga ühtlase  seinapaksusega. Mahutiga on kaasas keermeskorgiga tühjendustoru, millel on sissevoolu- liitmik 110mm. Tühjendustoru kaudu ühendatakse  soovi korral täitumisalarmseade. Mahuti parameetrid on:

Netokaal 230 kg.
Läbimõõt 2,4 m
Kõrgus 1,5 m
Maht 5,5 m³

Kellele see on mõeldud? Kõigile elanikele, kelle elukohas pole kanalisatsiooni-võrku või väikepuhastit ja piirangute tõttu pole võimalik paigaldada oma reoveekäitluseadet. Mahutit on võimalik paigaldada igasugusele krundile ja igasse pinnasesse, ta on keemiliselt püsivast materjalist ja õigesti paigaldatuna väga pika kasutuseaga.
Kuna enamik tühjendusautosid on mahuga 5 m³, siis on põhjendatud ka mahuti suuruse valik. Keskmise suurusega perel tuleb mahutit tühjendada tõenäoliselt paar korda kuus.

uponor-mahuti2.jpg

Mida peaks arvestama mahuti paigaldusel? Reoveemahuti on suurema osa ajast tühi või täitumas, pinnaveetaseme tõustes tekib üleslükkejõud, mis võib ületada mahuti kaalu. Et mahuti siiski korrektselt paigaldatud asendisse jääks, peame oskama ennustada võimalikku kõrgeimat pinnasevee taset. Kui see võiks tõusta korgemale mahuti paigaldussügavusest, tuleks mahuti ankurdada.

Mahuti peale on lubatud panna mitte rohkem kui üks meeter täitepinnast.
Tühjendusauto peab vabalt mahutile juurde saama sõita, ülesõit pole lubatud. Mis see kõik maksta võiks? “Uponor Lokajätti” hind oleneb müüjast ja paigaldusmaksumus oleneb tegijast ja asukohast. Orienteeruvalt võiks mahuti hind olla 15…16, alarm 2 ja paigaldus 10 tuhat krooni.

Millised on garantiid? Uponor annab tootele 10-aastase materjali- ja lekkekindluse garantii. Ehitustöödele annab garantii paigaldaja.

Kuidas paigaldada? Paigalduse võiks teha lähim kaevetöid tegev firma.

Kaevik. Mahuti tarbeks tehtava kaeviku sügavus valitakse selline, et kaeviku põhja mahuks ka ankurdusplaat ja et mahutisse sisenev kanalisatsioonitoru oleks võimalik katta pinnasega ning vajaduse korral ümbritseda külmumisisolatsiooniga. Kaeviku minimaalne sügavus on u 2,3 m. Võimalusel tuleks kaevikusse paigaldada kuivendusdreenid, mis on eriti vajalikud savi- ja kaljupinnases, välistades vee kogunemise mahuti süvendisse ja sellest tingitud üleslükkejõu. Mahutit katva pinnasekihi maksimaalne lubatud paksus on mahuti pealt mõõdetuna 1 m.Kaeviku põhi tasandatakse horisontaalseks ja tihendatakse. Mahuti ankurdamiseks tehakse kaeviku põhja u 10 cm paksune betoonplaat, millesse valatakse roostevabad kinnitusaasad.Kivinenud betoonplaadi peale laotatakse u 10 cm paksune liivakiht. Mahuti keskel oleva ava juurde on soovitatav kohe jätta liivakuhi. Mahuti lastakse tõstetrosside otsas alla kaevikusse ja kinnitatakse plastköitega või kinnitustrossidega plaadi külge, alustades keskaasast. Kinnitusköite pingutamiseks võib kasutada näiteks roostevaba pingutit. Betoonplaadi külge ankurdamise asemel võib kasutada ka Uponori ankurduskomplekti.

uponor-mahuti3.jpg

Ära jääb betoonplaadi valmistamiseks või transpordiks ja paigalduseks tehtav töö, sest komplekt on kerge ja mahub sõiduauto  pakiruumi. Mahuti ankurdamiseks tuleb  osta 3 komplekti. Iga komplekt sisaldab  kaks ankurdusplaati koos tugiplaatide ja  poltidega, venimatut ja pikaealist  ankurdusköit koos pingutusseadmega ja  paigaldusinstruktsiooni.

uponor-mahuti4.jpg

Kanalisatsioonitorustiku ühendamine  Tühjendustoru ots tuleb panna mahuti tihendiga  varustatud avasse ja ühendada tühjendustoru  Ø 110 mm HTP sissevoolutoruga. Kaeviku täitmisel  tuleb jälgida, et tühjendustoru jääks vertikaalasendisse. Tühjendustoru võib vajaduse korral teha lühemaks, kuid seejuures tuleb jälgida, et tühjendustoru keeratav  kaas jääks maapinnast veidi kõrgemale.

Kaeviku täitmine. Kaeviku täitmisel tuleb jälgida, et täitepinnases poleks kive ja et pinnas täidaks tihedalt terve kaeviku. Täitepinnas laotada ja tihendada igast küljest ühtlaselt 15–20 cm paksuse kihina. Mahuti keskel oleva ava kohal tihendada esialgset täidet vee või pulkvibraatoriga.

Signalisatsiooniandur ja alarmseade kuuluvad mahuti lisavarustuse hulka. Alarmseade paigaldatakse majja sisse, et ta asuks kuivas kohas ja teda oleks lihtne jälgida. Andurilt majja suunduv kaabel tuleb paigaldada kaitsetorusse. Anduri soovitusliku paigalduskõrguse korral rakendub signalisatsioon, kui mahutis on ruumi veel u 200 liitrile heitveele. Signalisatsiooni seadmiseks nii, et see rakenduks teistsuguse täitumismahu korral, muudetakse anduri paigalduskõrgust. 10 cm kõrgusemuutus vastab u 300-liitrisele mahumuutusele.
Häiresignaal mahuti täitumise kohta tuleb siis, kui vedeliku pind mahutis tõuseb andurini. Süttib signalisatsiooniploki punane märgutuli ja kostab helisignaal. Testimisnupust on võimalik helisignaali välja lülitada, kuid punane märgutuli jääb põlema, kuni andur on vees. Mahuti tühjendamise ajaks tõstetakse andur mahutist välja ja uhutakse puhtaks. 

 Uponor Eesti OÜ müügijuht Rein Viru