Radoon on kaval seltsimees

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib loodusliku uraani lagunemisel stabiilseks pliiks. Looduslikku uraani leidub suuremal või vähemal määral kõikjal maakoores, sealhulgas ka mineraalsetes ehitus-materjalides. Seega leidub teda kõikjal. Radoon on lõhnatu, maitsetu ja nähtamatu inertgaas,

Ruumi sisekliimat mõjutavad tegurid

energiasäästu portaal

Elamu sisekliima on kompleksne mõiste. See ühendab endas õhu füüsikalised parameetrid (temperatuur, niiskus, õhuliikumise kiirus), saasteainete sisalduse, müra ja mitmed psühhosotsiaalsed tegurid. Nende hulgas ongi keskne koht õhukvaliteedil kui tervikul. Õhurežiimi kontrolliks peaks ruumis olema korralik termomeeter ja niiskusemõõtja.

Eesti projekteerimisnormid

energiasäästuportaal

Eesti projekteerimisnormidega EPN 12.2 on kehtestatud nõuded hoone sisekliima parameetritele ja tingimustele, mis on ettenähtud kasutamiseks elu- ja avalike hoonete projekteerimisel, ekspluateerimisel ja ekspertiiside tegemisel. Kehtestatud nõuded on vastavuses Euroopa Liidus kehtivate normidega.

Ruumi sisetemperatuur

energiasäästu portaal

Elamu sisekliima tähtsaim tegur on õhutemperatuur, mis annab organismile vajaliku soojusliku tasakaalu. Seega peab ruumi õhutemperatuur olema lähedane füsioloogiliselt optimaalsele ja looma inimesele hubase soojatunde ning tagama tervise ja teovõime.

Radooni sisaldus muutub pidevalt

Äripäev

Ohtliku radioaktiivse elemendi radooni kontsentratsioon on õhus kiiresti muutuv ja võib ka pinnases olla tugevalt erinev isegi 50 meetri kaugusel.