Reoveepuhasti Bioclere Biocon

AS Fixtec

Reoveepuhastusjaam BIOCLERE BIOCON on tehaselise täisvalmidusega konteinerpuhasti, kus kõrgtehnoloogilised sõlmed ja seadmed on juba tehases paigaldatud üksikutesse moodulitesse (konteineritesse).

Reoveepuhasti Bioclere BK

AS Fixtec

Bioclere tootesarja uusim mudel on BIOCLERE BK. Nimetatud puhastis on ühte kompleksi koondatud kogu vajalik seadmestik reovee mehaanilis-bioloogilis-keemiliseks puhastamiseks.

Reoveepuhasti Bioclere BLK

AS Fixtec

Suurema jõudluse korral ei ole enam võimalik konstruktsiooniliselt kõiki puhastisõlmi ühte kompleksi siduda ning sellisel puhul saab kasutada puhastimudeleid BIOCLERE BLK.

Reoveepuhasti Bioclere KB

AS Fixtec

Reoveepuhastusseadmed BIOCLERE KB põhinevad uudsel ning kaasaegsel puhastusmeetodil n.ö uputatud biofiltertehnoloogial ning vastavad puhastid on uputatud biokilekandjaga bioreaktorid (fixed film reactor).

Nõrgbiofilter BIOCLERE B

AS Fixtec

BIOCLERE B on praktikas kontrollitud töökindel väikepuhasti. Õigesti projekteeritud ja paigaldatud seade töötab häireteta aastaid. Hästisoojustatud kinnises puhastis toimuvaid protsesse ilmamuutused ei häiri.

Reoveemahuti Uponor

Uponor Eesti OÜ

Mida peaks arvestama mahuti paigaldusel? Reoveemahuti on suurema osa ajast tühi või täitumas, pinnaveetaseme tõustes tekib üleslükkejõud, mis võib ületada mahuti kaalu.

Septikud ja imbsüsteemid

VeeMehed OÜ

Heitvete esmaseks mehhaaniliseks puhastuseks kasutatakse sette mahuteid e. septikuid. Septik on kõige tavalisem reovee eelpuhastusseade. Tema ülesandeks on eraldada ja selitada reovees olevat heljumit.

Kogumismahuti

VeeMehed OÜ

Kasutatakse reovee kogumiseks eramajades, suvilates, olmekompleksides, kemikaalide kogumiseks tööstusettevõtetes jne.

Kogumismahuti Vesmaco

Vesmaco OÜ

Kasutatakse reovee kogumiseks eramutes, suvekodudes, muudes rajatistes. Mahuti standartvarustusse kuulub sisendtoru läbimööduga 110, 160, 200 ja tühjendustoru läbimööduga 200.