Elektri kavandamine ja projekteerimine

Prognoosige tulevikuvajadusi!

Säästke tulevikuvajaduste prognoosimisega raha
Enamasti jääb lüliteid ja pistikupesi väheseks ning isegi uutes korterites ollakse õige pea sunnitud lootma enam või vähem turvaliste pikendusjuhtmete abile. Pistikupesade ja lülitite paigaldamiskulutused ehitusjärgus on minimaalsed võrreldes väljaminekutega, mida nõuab nende hilisem lisamine, mille juurde kuulub ka töö jälgede kõrvaldamine.

Piisaval hulgal pistikupesi
Perekonna tulevikuvajadusi arvestades on mõistlik paigaldada pigem liiga palju kui liiga vähe pistikupesi. Prognoosida oleks vaja ka televiisori- telefoni- ja arvutipesade ning stereosüsteemide kõlaripesade vajadust. Vaadates näiteks stereosüsteemide või videomagnetofoni kõlarite asupaigad valmis juba elektritööde käigus, saate kõik juhtmed kenasti ära varjata.

Kui kõikides tubades on pistikupesi enam kui ühel seinal, võite seadmeid lisada ja nende asukohta vahetada, ilma et peaksite vedama mööda põrandaid ja tülikalt üle ukseavade pikendusjuhtmeid.

Nii saate ühtlasi vabamalt tube sisustada ja koristaminegi on kergem, kui põrandal ei ole tolmu koguvaid pikendusjuhtmeid.

Lülitid iga ukse juurde
Kui valgustilülitid on kõikide tubade kõikidel ustel, ei ole te sunnitud pimeduses käsikaudu kobades läbi toa minema. Nii näiteks peavad ka trepikoja lambid olema kustutatavad kõikidelt korrustelt ja koridorituled koridori mõlemast otsast.

Valgustuslülitid tuleks paigutada ka magamistuppa voodi kõrvale, et te saaksite üles tõusmata tulesid kustutada ja süüdata.

Liikumisanduriga varustatud valgustid süttivad automaatselt, kui keegi ruumi siseneb, ja kustuvad mõni aeg pärast tema lahkumist iseenesest. Niisuguseid lampe on mõtet kasutada sellistes kohtades, kus automaatselt süttiv ja kustuv valgus säästab vaeva või lisab turvalisust – näiteks keldris, sahvris, trepikojas, WCs ja garderoobis ning õuealadel teeradade valgustamiseks.

Telefoni- ja internetiühenduse ühiskaabel. Kui te installeerite oma koju tavalise telefonivõrgu asemel ühise kaablisüsteemi, saate lisaks telefoniühendusele ka kodusisese internetiühenduspesade võrgu. Sellisel juhul Te saate ise ühendada arvuti hõlpsasti erinevates tubades asetsevate kaablikarpidega.

Hästi kavandatud elektrivarustus suurendab Teie kodu mugavust ja turvalisust ning tõstab selle väärtust. Elektrivarustuse projekteerimine algab oma vajaduste kaardistamisest. Seejärel vajate projekteerimisel juba elukutselise elektriasjatundja abi.

Kaardistage oma kodu elektrivajadused !!!

Kodu elektrivajaduste kaardistamisel tuleb püüelda selle poole, et perekonna tulevased vajadused ja soovid oleksid prognoositud võimalikult hästi. Elektrifitseerimiskavad on vaja koostada nii hästi kui saab, sest ehitusjärgus on elektrilahenduste elluviimine palju kergem ja odavam kui pärastpoole. Kasutage ENSTO kavandamisjuhendeid!!!

Hiljem on  kerge soovitud lahendusi koos elukutselise elektrikuga läbi vaadata. Sellega te tagate, et kõik elektrilahendused on lõplikus elektriprojektis arvesse võetud.

Investeerige elektriprojekti. Olles kaardistanud oma kodu elektrivarustusega seostuvad vajadused, astuge ühendusse elektritöid tegeva või elektriprojekte koostava firmaga. Kui Te ehitate maja või teete veidigi ulatuslikumat elektriremonti, on õige lasta valmistada korralik projekt just nimelt nendel.

Kuidas elekter majja tuleb?

Elektrikilp
Kui Teie kodu elektriprojekt on valmis, annab selle koostaja Teile nõu sobivate mõõtmetega elektrikilbi valimisel.

Kui Teil on käsil omaenda maja ehitamine, paigaldatakse üldjuhul ehitusplatsile ajutine krundikilp, et saada sellest elektrit ehitustööde ajal. Te võite vältida nii mõndagi väljaminekut, kui hangite selliseks krundikilbiks sellise välikilbi, mida saate kasutada ka pärast ehituse valmimist. Kilbis peaks olema  ruumi ka telefonikaablite ja maja kaabeltelevisioonivõrgu jaoks.

Elektriruumid
Funktsioneerivad elektrivõrgud vajavad spetsiaalseadmeid, kaableid, torusid, renne, tarvikuid ja tehnikaruume. Tehnikaruumi tuuakse näiteks elektri üldtoitejuhe ehk liitumisjuhe ja sinna paigutatakse ka elektrikilp koos mõõdikutega ning telefoni- ja antennisüsteemide keskseadmed.

Ridamajades ja mitmekorruselistes majades on üldiselt kõikide korterite jaoks ühised elektrotehnikaruumid. Väikemaja puhul on võimalik paigutada tehnikaruumi elumajja endasse või eraldi asuvasse panipaiga- või garaa�ihoonesse.

Laske elektritööd alati teha professionaalil !!!!

Professionaali valimine
Elektritööde tegemisel on keskse tähtsusega elektri- ja tuleohutus. Seetõttu ei tohi nendega tegelda suvaline isik, vaid temal endal või tema teenistuses oleval elektritööde tööjuhatajal peab olema 1. või 2. kategooria elektriku kvalifikatsioon.

Ärge riskige
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) liikmed peavad kinni liidu liikmesuse tingimustest. Asjatundlikud elektrivarustuse projekteerijad ja elektritööde tegijad oskavad rakendada elektriohutuseeskirju nii, et Teie kodu on võimalik elektrifitseerida turvaliselt ja tulemusrikkalt. Hilisemad muudatused on alati kallid ja vaevanõudvad. ”Metsikut” töömeest kasutanud inimene jääb ilma ka tarbijakaitseasutuste toest.

Kaardistage oma kodu elektrivajadused !!!

AS ENSTO ELEKTER,  Relika Roomet