Reoveemahutid

Näiteks: reoveemahuti “Uponor Lokajätti”
Milline see mahuti on? Välimuselt meenutab ta täispuhutud autokummi või kõrvitsat. Ta on valmistatud polüeteenist  pritsvalu-meetodil ja väga ühtlase  seinapaksusega. Mahutiga on kaasas keermeskorgiga tühjendustoru, millel on sissevoolu- liitmik 110mm. Tühjendustoru kaudu ühendatakse  soovi korral täitumisalarmseade. Mahuti parameetrid on:

Heitveepuhastid

OÜ Hilaris Keskkonnatehnika

Kanalisatsioonisüsteeme ja veepuhastusseadmeid, mida kõikjale ei ole võimalik rajada, asendavad väga edukalt väikepuhastusseadmed.

HEITVEEPUHASTI Roth MICRO-STEP
Väikepuhastiga Roth MICRO-STEP heitvee töötlemisprotsess koosneb:

Nõrgbiofilter Bioclere B

AS Fixtec

BIOCLERE B on praktikas kontrollitud töökindel väikepuhasti. Õigesti projekteeritud ja paigaldatud seade töötab häireteta aastaid. Hästisoojustatud kinnises puhastis toimuvaid protsesse ilmamuutused ei häiri. Puhasti on loodud eelkõige põhjamaiste olude tarvis.

Reoveepuhasti Bioclere Biocon

AS Fixtec

Reoveepuhastusjaam BIOCLERE BIOCON on tehaselise täisvalmidusega konteinerpuhasti, kus kõrgtehnoloogilised sõlmed ja seadmed on juba tehases paigaldatud üksikutesse moodulitesse (konteineritesse).

Reoveepuhasti Bioclere BK

AS Fixtec

Bioclere tootesarja uusim mudel on BIOCLERE BK. Nimetatud puhastis on ühte kompleksi koondatud kogu vajalik seadmestik reovee mehaanilis-bioloogilis-keemiliseks puhastamiseks.

Reoveepuhasti Bioclere BLK

AS Fixtec

Suurema jõudluse korral ei ole enam võimalik konstruktsiooniliselt kõiki puhastisõlmi ühte kompleksi siduda ning sellisel puhul saab kasutada puhastimudeleid BIOCLERE BLK. Siin paiknevad

Reoveepuhasti Bioclere KB

AS Fixtec

Reoveepuhastusseadmed BIOCLERE KB põhinevad uudsel ning kaasaegsel puhastusmeetodil n.ö uputatud biofiltertehnoloogial ning vastavad puhastid on uputatud biokilekandjaga bioreaktorid