5 asja, mis tuleks enne remondiga alustamist läbi mõelda


Enne, kui kodus kapitaalsemate remonttöödega pihta hakata, tuleks endale esitada mõned küsimused, millele vastuste leidmine kasvatab võimalust, et suudate plaanitu ellu viia ja jääte tulemusega rahule.

Alljärgnevalt toome ära viis olulisemat aspekti, millele enne remondiga alustamist tähelepanu pöörata.


Kuidas planeerida eelarvet kodu remondiks või renoveerimiseks


Kuidas planeerida remonditööde eelarvet?
Vastus: täpselt nagu kõiki teisi aja- ja rahakulukaid tegevusigi!
Alustada tuleb eesmärkide kirjeldamisest. Kui need on paigas, siis järgmisena tuleb lahti kirjutada sammud, mis on vaja teha, et seatud eesmärkideni jõuda.

Tasub nõu küsida
Kodu remondi või renoveerimise plaani paika pannes tuleks alustada üldisest eesmärgist, liikudes samm-sammult detailsemate kirjelduste juurde. Seejärel tasub teha veidi uurimistööd, võtta hinnapäringud, vaadata ringi nii kauplustes kui internetis ja panna kokku plaani rahaline pool ehk eelarve.


Ehituskulude planeerimine

BK konsultandid OÜ

Ehitamisega seotud kulud, nende vähendamise võimalused, plaanitud kulude piires püsimine – need küsimused huvitavad kõiki, kellel mõte midagi ehitada. Millest siis alustada? Esmalt tuleks endale selgeks teha, missuguse kasutusotstarbega, kui suurt ja millisest materjalist, millise viimistlustasemega ning millistele tehnilistele tingimustele vastavat hoonet soovitakse püstitada. Oluline on ka krundi asukoht ja vundeerimistingimused. Neile andmeile tuginedes on eeldatavate ehituskulude suuruse ligilähedane määratlemine võimalik juba enne projekteerimise alustamist. Need kulud täpsustuvad projekti arengu igal järgneval tasandil. Kui ehitamise rahastamisvõimalused on piiratud, tuleb neid võimalusi arvestades selgitada, kui suurest hoonest võiks üldse juttu tulla. Tänapäeval kasutatavad andmebaasid võimaldavad seda määratleda usaldusväärse täpsusega juba idee või ehituskavandi tasandil erinevaid lahendusvariante hinnates.