Nõuded ehitusprojektile

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile
Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
arhitektuuriosa; ehituskonstruktsiooniosa; kütte- ja ventilatsiooniosa; veevarustus- ja kanalisatsiooniosa; elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa; tuleohutuse osa; ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded; ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.
Alustuseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus!

Projekti ettevalmistamine

Elamu projekt on kõige kindlam ja mõistlikum tellida professionaalilt – arhitektilt. Arhitekti valimine ning arhitekti ja tellija omavahelise klapi tekkimine on ilmselt üks olulisemaid asju oma maja rajamise teel. Aga milline on hea arhitekt? Isegi rohkem kui maitseotsustuse, on see maailmavaate ja kogemuse küsimus. Esmalt tuleks tutvuda arhitektide eelnevate töödega, neid leiab ajakirjadest, aastaraamatutest, iga-aastastest “Projekt ja ehitus” kataloogidest, internetist. Kuulata maad tuttavate kogemustest erinevate arhitektidega. Kindlasti ei pane ka juhusliku meeldiva maja omanikud pahaks, kui koputada ja küsida, kes oli arhitekt. Kuid sama oluline kui eelnevate tööde väljanägemine on teie omavaheline mõistmine, mõnede elamist puudutavate seisukohtade ühtimine, suhtlus ja diskussioon.

Keskkonnasõbralik projekteerimine

Keskkonnasõbralik passiivne projekteerimine.
Passiivne projekteerimine on hoone kütte-, jahutus-, valgustus- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine, toetudes päikesele, tuulele, taimestikule ja teistele kättesaadavatele looduslikele ressurssidele. Selle alla käivad kõik võimalikud meetmed vähendamaks välistest energiaallikatest (välja arvatud päike ja tuul) pärinevat energiahulka. Hoone, mille projekteerimisel on arvestatud passiivse projekteerimise põhimõtetega, suudab funktsioneerida ka aktiivsest energiaallikast ära lõigatuna. Hästi õnnestunud passiivse projekteerimise lahendusega maja on seega tõeliselt ilmastikutundlik ning energiasäästlik.

ARCHON+ majade projektid

Koduinfo OÜ

ARCHON+ on Poola arhitektuuribüroo – 18 aastat kogemust, pidevat arengut ja laienemist maailmaturul. Koduinfo OÜ on ARCHON+ ametlik esindaja Eestis ning pakub valikuks üle 650 tüüpmaja projekti. Projektid on kohendatud vastavalt Eesti normidele ning on originaalis eestikeelsed. Projekti hind sisaldab kahte projektikausta, sidumist kliendi krundiga, Päästeameti kooskõlastust ja dokumentide ette valmistamist ehitusloa saamiseks. Kõik projektid on väga põhjalikud ja sisaldavad kogu ehituseks vajalikku dokumentatsiooni (konstruktiivsed sõlmed, armeerimine jne) ning lisaprojekte (küte, vesi gaas, elekter jne).

Konstruktsiooni ja fassaadi muutmine nõuab ehitusluba

Äripäev

Elamu juurdeehitus, väljast lisasoojustamine või katusekuju muutmine nõuavad ehitusluba.

Geodeetilised uuringud tuleb teha enne ehitamist

Oma Maja

Selleks et krundi piirid saaksid paika ja hiljem oleks võimalik asuda majaprojekti tellima, on tarvis lasta ära teha paar geodeetilist tööd: katastrimõõdistused ja insenergeodeesia.

Paneeliava nõuab ehitusluba

Äripäev

Ühistu nõusoleku, ehitusloa ja projektiga saab ukseava paneelmaja seina päevaga.

Elekter on osaks maja põhiprojektist

Oma Maja

Oma maja planeerimine nõuab rikkalikku fantaasialendu. Enamik asju tuleb ära otsustada juba paberil.

Eramuprojekt valmib kuid

Äripäev

Keskmise eramu põhjalikult läbimõeldud ehitusprojekti saamiseks koos ehitusloa ning kooskõlastustega kulub vähemalt 4-5 kuud.