Valitsus suunas Ülemiste ristmiku ehitusse 178 miljonit juurde


BNS 18.11.2010

Valitsus kinnitas neljapäeval uuendatud transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava, mille üheks peamiseks muudatuseks on Tallinna linnale 178 miljoni lisakrooni eraldamine Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimiseks.

Kokku on Ülemiste liiklussõlme tööde maksumus 1,18 miljardit krooni. Investeeringut toetab 75 protsendi ulatuses Ühtekuuluvusfond, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Lisaraha võimaldab tagada sujuva liiklusvoolu Ülemiste sõlmelt Tartu suunas. Muuhulgas rajatakse Kadrioru sadevete eelvoolusüsteem sadevete suunamiseks Ülemistelt Tallinna lahte ning rajatakse raudteealune tunnel Järvevana tee ning Tehnika tänava pikenduse ühendusteena.

Kuna tegu on suurprojektiga, siis muudatused jõustuvad pärast heakskiidu saamist Euroopa Komisjonilt.

Juba elluviidavate projektide odavnemise arvelt lisandus investeeringute põhinimekirja varem lisanimekirjas olnud Tartu läänepoolne ümbersõit. Selle maksumus on 329,4 miljonit krooni, millest Ühtekuuluvusfondi raha moodustab 85 protsenti.

Tartu ümbersõidul remonditakse 450-meetrine Variku raudteeviadukt üle Valga-suunalise raudteeharu ning rajatakse uus raudteeviadukt ja raudteealune ühendus Tartu idapoolse ringteega üle Koidula-suunalise raudteeharu.

AS-i EVR Infra Ühtekuuluvusfondist toetatav platvormide projekt saab 45,8 mln krooni lisaraha reisiplatvormide üleviimiseks eurokõrgusele. Sellega muutub platvormide pikkus, mis on tingitud uute hangitavate rongide tehnilistest parameetritest.

AS Saarte Liinid sai 25 miljonit krooni juurde täiendavate kaide ja sildumissüsteemide rajamiseks Virtsu ja Kuivastu sadamates ohutuse tagamiseks.

Kõik muudatused osutusid võimalikuks tänu teiste Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide odavnemisele.

Transpordi investeeringute kava kogumaht on 11,53 miljardit kooni ja see suurenes varasemaga võrreldes 36 miljoni krooni võrra. Struktuurivahendite kogumaht jäi samas varasemale 9,95 miljardile kroonile.

Teostatavaid investeeringuid toetatakse Ühtekuuluvusfondist ning Euroopa Regionaalarengufondist.