Muuga pump-elektrijaama projekti avalik arutelu toimub detsembris


BNS 17.11.2010

Avalik arutelu OÜ Energiasalv projekti üle rajada Muuga sadamasse kuni 500-megavatise võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaam mitmesaja meetri sügavusele graniidikihi sisse toimub 9. detsembril.

Jaama detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise algatas Jõelähtme vald augusti lõpus.

Energiasalv OÜ juhatuse liige Lembit Vali ütles toona BNS-ile, et plaanitav tegevus toimuks ehitusseaduse alusel. Maa-aluse jaama tarbeks vajaminevate süvendite ehitamisel kaevandataks graniiti.

"Oleme vallaga korduvalt kohtunud ja korraldanud elanikele rahvakoosoleku, kus teema on läbi arutatud," ütles Vali. Jaama rajamisel tuleb arvestada selle mõju põhjaveele ning müra ja tolmu hulka lähedal asuvatele elanikele. "Need asjad saavad keskkonnamõjude hindamisel arvestatud."

Jaamale on plaanis kaevandada kaks eri tasapindadel asuvat veehoidlat, kuhu pumbatakse mere- või sademevesi.

Pump-hüdroakumulatsioonijaam võimaldaks elektri hinna kõikumise abil spekuleerimist Põhjamaade elektribörsil Nord Pool Spot. Samuti pakuks jaam tasakaalustavat energiat tuulegeneraatoritele.