Väätsa prügila saab ladestusala laiendamiseks toetust


BNS 17.11.2010

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kiitis heaks toetuse Järvamaal asuva Väätsa prügila ladestusala laiendamiseks; pea 30 miljoni kroonisest investeeringust on ligi 25 miljonit krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja ülejäänu Väätsa prügila omaosalus.

2009. aasta juulist suleti Eestis kõik nõuetele mittevastavad prügilad, kokku 10 prügilat. Tööle jäid Väätsa, Uikala, Paikuse, Torma ja Tallinna olmejäätmete lõppladestuskohad, teatas sihtasutus.

KIK märkis, et ehkki Eesti Energia plaanib 2012. aastal avada Irus jäätmete masspõletustehase, mis võimaldab põletada kuni 75 protsenti Eesti olmejäätmetest, jääb siiski hulk olmejäätmeid, mida ei ole võimalik põletada või taaskasutada. Väätsa prügila ladestusala täitub sellise prognoosi kohaselt 2012. aastaks, mistõttu on vajalik ladestusala laiendada.

Väätsa prügila ladestusala laiendamise projektis on kavas välja ehitada uus ladestusala koos vajalike kommunikatsioonidega. Planeeritavate ladestusalade pindala on kokku 0,9 hektarit. Koos ladestusalaga ehitatakse välja torustikud ja pumplad ning elektrivarustus prügilavee kogumiseks ja juhtimiseks reoveepuhastisse.

Renoveerimisele läheb ka reoveepuhasti, mis tagab prügila nõrgvee puhastamise ja võimaldab vett prügilasse rajatavas tulekustutussüsteemis taaskasutada. Lisaks paigaldatakse ladestatud prügist tekkiva gaasi jaoks kogumis- ja transporditorustik.

Väätsa prügilale antud toetus kuulub ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamise meetme alla, mille eesmärk on arendada Eestis välja optimaalne tavajäätmete regionaalsete prügilate võrgustik.

2000. aasta mais tegevust alustanud KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ja rakendab rohelist investeerimisskeemi. Ühtlasi on KIK-ist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.