Männikule SMÜ projekteerimise konkursi võitis Kavakava OÜ


Pressiteade 16.11.2010

Nõmme linnaossa kavandatava sotsiaalmajutusüksuse ideekonkursi parimaks tunnistati võistlustöö märgusõnaga TUUT.

Žürii hinnangul on võidutöö puhul saavutatud lihtsate lahendustega maksimaalne tulemus. Lahendus on lihtne, funktsionaalne ja isikupärane ning vastab ruumiprogrammile. Parimaks tunnistatud ideelahenduse autor on arhitektuuribüroo Kavakava OÜ.

Aadressile Männiku te 92 sotsiaalmajutusüksuse projekteerimisel on lisaks ruumilahenduses hoone kasutusotstarbega arvestamisele ka energiasäästlikkus. Kolmekorruselise hoonesse on kavandatud kokku 36 eluruumi, sh kaheinimesetoad ja peretoad, lisaks ühiskondlikud ruumid ja personaliruumid. Objekt valmib 2011. aasta septembriks.

Ideekonkursile esitasid oma tööd 10 pakkujat, neist kvalifitseerus 9. Ideekonkursi auhinnafond on kokku 120 000, sh esimese koha auhind 60 000 krooni. Parima ideelahenduse pakkujaga asutakse läbirääkimistesse pakutud kavandi alusel eel-, põhi- ja sisekujundusprojekti koostamiseks.

Sotsiaalmajutusüksus rajatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava projekti raames. Sama projekti raames rajatakse Varre tn 7 kinnistule veel üks sotsiaalmajutusüksus.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine", mille elluviijateks on Siseministeerium ja EAS. Projekti kogumaksumus on 44,5 miljonit krooni ja maksimaalne välisrahastus 37 825 000 krooni ehk 85% kogukuludest. Tallinna linna planeeritud omafinantseering on 6 675 000 krooni ehk 15% kogumaksumusest.

Sotsiaalmajutusüksust tagab abivajajale voodikoha koos sotsiaalmajutusüksuses olevate elamiseks vajalike asjade ja osutatavate teenuste kasutamise õigusega. Praegu on Tallinnas neli sotsiaalmajutusüksust ca 372 voodikohaga.