Kõnelused Tartu vaksalihoone avamiseks on seiskunud


BNS 15.11.2010

Tartu linnapea Urmas Kruuse rääkis volikogu ees, et läbirääkimised Tartu vaksalihoone reisijaile avamiseks on seiskunud, ühtki tähtaega pole võimalik nimetada ja laual on uue ootepaviljoni ehitamise kava, kirjutab Tartu Postimees.

"Linnavalitsus on pidevalt hoidnud initsiatiivi ja volikogu on olnud sellega kursis,"ütles Kruuse. "Läbirääkimised peaksid toimuma mõistlikel tingimustel, linn ei peaks nõustuma ebamõistlike tingimustega. Selle tõttu on ka läbirääkimised peatunud," märkis ta.

Kruuse viitas oma sõnavõtus, et hoone omanik, Rein Kilgi firma Elikante, on küsinud linnalt vaksali eest 16 miljonit krooni senise remondikulu hüvitamiseks, mis on aga kõrgem kahe ehitusettevõtte pakutud eksperdihinnangust.

Ebamõistlikuks nimetas linnapea ka rendipakkumist, sest Kilgi lausutud 390 ruutmeetrit ületab linna vajadused, väiksema pinna puhul rendi hind ei langeks ja Kilk tahtvat Kruuse sõnul saada ikka 80.000 krooni kuus. Rendiperioodiks pakkus omanik 10–15 aastat, mis teeks aastas 960.000 ja 15 aasta peale 14,4 miljonit krooni.

"Linnavalitsuse hinnangul pole ruumide suurus ja üüri kogusumma omavahel mõistlikus vahekorras," väitis Kruuse.

Läbirääkimiste intensiivsust on mõjutanud ka linnavalitsuse vajadus suhelda samadel teemadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, Eesti Raudteega ja Edelaraudteega, lisas linnapea.Kruuse sõnul on Elikante esindajatega peetud vähemalt neli nõupidamist ja linnavalitsusest on välja saadetud neli kirja, mis puudutavad üürilepingu võimalikke tingimusi ja tunneli kasutamisega seonduvat.

Kruuse nentis, et praeguseks ei ole kokkulepet saavutatud veel mitte üheski küsimuses.

Ärimees Rein Kilk ütles BNS-ile, et linn võiks ära otsustada, kas ehitada uusi jaamahooneid või võtta vana rendile. Kilgi sõnul on ta teinud linnale mitmeid ettepanekuid vaksalihoone osas kokkuleppe saavutamiseks. Kui linn avaldas soovi rentida hoonet, pakkus ta linnale võimalust teha tasaarveldus, kuna rendib ka ise linnalt ruume.

Kui linn soovis vaksalihoonet osta pakkus Kilk linnale enda sõnul kinnistut ning hoonet kokku ühe krooniga. Ka sellest pakkumisest linn keeldus.

Ta märkis, et küsimusele, milline summa hoone ostuks linna jaoks ei oleks liiga palju, ei ole linn suutnud vastata.