Kehtivate planeeringutega saaks Lasnamäe juurde 1000-1200 korterit


BNS 12.11.2010

Hiljuti Tallinna volikogus kehtestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringust selgub, et praegu on planeeringutega paika pandud 1000-1200 uue korteri ehitamine Lasnamäele.

Viimase viie aasta jooksul Lasnamäele kehtestatud detailplaneeringute realiseerumisel lisanduks ligi 100.000 ruutmeetrit elamispinda. Praeguseks kehtestatud planeeringud jaotuvad valdavalt olemasoleva asustusega aladele. Sellest mahust on ehituslubadega kaetud peaaegu 65.000 ruutmeetrit, samas valminud elamuid on ligikaudu 23.000 ruutmeetrit.

Lasnamäe on Tallinna kõige noorem elamurajoon, mis ehituslikust aspektist koosneb valdavalt 5-, 9- ja 16-korruselistest paneelelamutest ning Lasnamäe Sikupilli asumis üksikelamutest ja vähesekorruselisest sõjajärgsetest ehitistest.

Praeguseks on Lasnamäe linnaosas elamuid kokku 808, eluruume kokku 49.054.

Lasnamäe on rahvaarvult Tallinna suurim linnaosa, kus elab ametlikel andmetel 114.258 inimest. Samas pole osa Lasnamäelt ära kolinud inimestest enda elukohta rahvastikuregistris muutnud, sama kehtib Lasnamäele kolinute kohta. Ametlikult elab Lasnamäel 28 protsenti kogu Tallinna elanikkonnast, mis on praegu veidi üle 400.000 inimese.

Ametlikult on naiste osakaal linnaosas 55 protsenti ehk kokku 63.000 ja meeste osakaal 45 protsenti ehk kokku 51.000 inimest. Venekeelne elanikkond moodustab ligi 70 protsenti linnaosa rahvastikust, eestlasi on umbes 28 protsenti.

Uuringute järgi moodustavad Lasnamäe elanikkonna valdavalt madalama hariduse ja ametipositsiooniga inimesed. Lasnamäel on väikseim töötajate osakaal, eelkõige teistest linnaosadest tunduvalt suurema õpilaste ja üliõpilaste osakaalu tõttu. Lasnamäe elanikkonna moodustavad valdavalt kesk- ja keskeriharidusega inimesed.

Rahvastikuregistri andmetel on linnaosas kuni kuueaastaseid lapsi umbes 4000 ja 7–17 aastaseid lapsi umbes 5000.