Binders vaidleb Merko Ülemiste hanke võidule vastu


BNS 12.11.2010

Läti ehitusfirma SIA Binders ja AS BMGS Eesti filiaal esitasid riigihangete vaidlustuskomisjonile neljapäeval vaide AS-i Merko Ehitus konsortsiumi pakkumise edukaks tunnistamise vastu Tallinna Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise hankel.

Bindersi ja BMGS Eesti filiaali esindaja, Advokaadibüroo Lextal advokaat Diana Minumets kinnitas BNS-ile Tallinna kommunaalameti 3. novembri otsuse vaidlustamist.

Tallinna kommunaalamet tunnistas selle otsusega suuremahulise Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise hanke võitjaks ühispakkujad AS-id Merko Ehitus, Merko Infra, Tallinna Teed ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg. Pakkumise maksumus on 647,7 miljonit krooni.

Varem oli hanke võitjateks valitud Läti ehitusfirma Binders ja BMGS Eesti filiaal, kuid rahandusministeeriumi juures tegutsev riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas need tulemused Merko Ehituse taotlusel. Merko Ehitus esitas vaidlustuskomisjonile hulganisti väiteid, mille järgi puudusid Läti ettevõttel Eesti registrites vajalikud registreeringud, erinevad load ja litsentsid.

Kui vaidlustuskomisjon nõustus peaaegu kõikides punktides Merkole vastu vaielnud Tallinna ja Bindersi väidetega, siis üks luba oli Bindersi pakkumises siiski puudu. Selleks osutus turvateenuse osutamise tegevusluba, mida on vaja pumpla valve- ja tulekahjusignalisatsiooni ja sõidutee tunneli nõrkvoolusüsteemide nagu videovalvesüsteem ja valvesignalisatsioonisüsteem paigaldamiseks.

BMGS Eesti filiaalis oli palgal küll valveseadmete paigaldamise kutsetunnistuse ja töökogemusega isik, kuid turvateenuse osutamise tegevusluba oleks pidanud taotlema, mistõttu rahuldas vaidlustuskomisjon Merko Ehituse vaide ja tunnistas Bindersi ja BMGS Eesti filiaali pakkumise kvalifitseerimise ja võitjaks tunnistamise kehtetuks.

Läti Bindersi pakkumine oli Merko omast ligi 23 miljonit krooni odavam.