Tartu volikogu kehtestas Prisma hüpermarketi planeeringu


BNS 11.11.2010

Tartu linnavolikogu kehtestas neljapäevasel istungil 14.000-ruutmeetrise Prisma hüpermarketi rajamiseks vajaliku Nõlvaku tänava ja Räpina maantee nurgal asuva ala detailplaneeringu.

Linna otsuse kohaselt liidetakse neli Nõlvaku tänaval asuvat krunti Luunja vallas asuva Väikelohkva maaüksuse detailplaneeringuga kavandatud kaubanduskeskuse rajamiseks vajamineva alaga.

Planeeringu eesmärgiks on idaringtee ehitamiseks vajaliku maa-ala reserveerimine Väikelohkva kinnistul, võimaluste kaalumine kaubanduskeskuse ehitamiseks ja Nõlvaku tänava ümbertõstmise vajaduseks.

Olemasolevast Nõlvaku tänavakoridorist lääne suunas on kavas rajada uus juurdepääsutänav kaubanduskeskuse parklasse.

Planeeringu ala suuruseks on ligi 15 hektarit, millest neli hektarit jääb Tartu linna territooriumile. Kuna kaubanduskeskus jääb samaaegselt Tartu linna ja Luunja valla territooriumile, korrigeeritakse linna ja valla vahelist piiri nii, et kaubanduskeskus ja idaringtee jääksid Tartu haldusterritooriumile.

Linnavolikogu otsus jõustub 15. novembril.

Varem ajakirjanduses avaldatud info põhjal on hoone ehitust ligi poolteist aastat ette valmistanud Soome arendaja Vicus. Üldpinda oleks hoones 20.000 ruutmeetrit, Prismast saaks kaubanduskeskuse ankurrentnik.