Kohtla-Järve veemajandusprojekt läheb maksma 128 miljonit


BNS 10.11.2010

OÜ Järve Biopuhastus hanke Kohtla-Järve piirkonna veehaarete ja veetöötlusjaamade projekteerimiseks ning ehitamiseks võitis 127,9 miljoni kroonise pakkumisega AS Merko Ehitus, AS Merko Infra ja OÜ Balrock.

Piirkonna ühisveevarustuse rekonstrueerimisprojekti koostab Sweco Projekt, teatas ettevõte.

Hanke raames viiakse Kurtna-Vasavere veehaardes Illuka vallas läbi kokku 14 puurkaevu ja puurkaevpumpla taastamine ja rajamine, puhta vee reservuaaride ehitus koos teise astme pumpla tootlikkusega 8000 kuupmeetrit ööpäevas rekonstrueerimise ja uute seadmete paigaldusega.

Rajatakse uus Ahtme veehaare, ehitatakse kuus uut puurkaevu. Ahtmesse rajatakse ka uus veetöötlusjaam, mille tootlikkus on 11.300 kuupmeetrit ööpäevas.

Ühtlasi rekonstrueeritakse Kohtla-Järve Lõuna veehaare, rajatakse neli uut puurkaevu ja puurkaevupumplat, reservuaarid ja survetõstepumpla, tootlikkusega 3365 kuupmeetrit ööpäevas. Lisaks likvideeritakse 12 vana puurkaevu koos rajatud vanade pumplatega.

Kohtla-Järve Põhja veehaardes suletakse vanad puurkaevud ja likvideeritakse vanade pumplad.

Hanke raames rajatakse ka Püssi puurkaevpumpla ja veetöötlusjaam. Viiakse läbi täiendava puurkaevu projekteerimine ja puurimine ning olemasoleva puurkaevu rekonstrueerimine. Rajatakse uus veetöötlusjaam, tootlikkusega 270 kuupmeetrit ööpäevas, veereservuaarid ja teise astme pumpla.

Samuti projekteeritakse ning seadmestatakse piirkonna veetöötlusjaamade, survetõstepumplate ja puurkaevpumplate elektri-, valve - jälgimis- ja automaatika ning juhtimiskeskuse arvutisüsteemid.

Lähiajal allkirjastatakse sama projekti raames magistraaltorude projekteerimis- ja ehitusleping. Leping hõlmab magistraaltorustike rekonstrueerimist Ahtme veetöötlusjaamast Jõhvi valla piirini, Ahtme veetöötlusjaamast Jõhvini ja Jõhvist Kohtla-Järve Lõuna veehaardeni. Kokku on torustike kogupikkus ligi 21,8 kilomeetrit.

Töid alustatakse 10. novembrist ning teostamise tähtaeg on 560 kalendripäeva.

Projekti finantseeritakse ligi 67 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, 33 protsendi ulatuses Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ning OÜ Järve Biopuhastuse poolt.