Inspektsioon uurib Pärnu sadama kai pikenduse ehitust


BNS 10.11.2010

Tänavu septembris alanud Pärnu sadama seni 60-meetrise kaubakai pikendustööd on äratanud keskkonnainspektsiooni tähelepanu, kirjutab Eesti Päevaleht.

Selle nädala alguses alustas inspektsioon kaitäitetööde pärast väärteomenetlust. Inspektsiooni Lääne regiooni peainspektor-nõuniku Dora Kuke sõnul alustati menetlust, sest sadamal puuduvad käimasolevate kailaiendustööde tegemiseks vajalikud keskkonnaload. Puudu on nii vee erikasutusluba kui ka jäätmeluba.

Kukk selgitas, et kuigi nii inspektsiooni kui ka keskkonnaameti töötajad osutasid mõni aeg tagasi keskkonnalubade vajalikkusele, läksid tööd lahti enne lubade väljastamist. Mõlemad load on keskkonnaametis alles vormistamisel.

Eelmisel nädalal sadamas toimuvat kontrollimas käinud inspektorid andsid korralduse tööd peatada. "Kuna sel esmaspäeval käisid tööd vaatamata korraldusele täie hooga edasi, alustasimegi menetlust," sõnas Kukk.

AS-i Pärnu Sadam juhatuse liige Mati Einmann ütles, et kailaiendustööd läksid lahti septembri alguses Pärnu linnavalitsuse poolt väljastatud ehitusloa alusel. Ta märkis ka, et sadamal on kehtiv vee erikasutusluba ja jäätmeloa vajadus on küsitav, ses kai ehitusprotsessis jäätmeid ei teki ega ladestata.

Einmanni sõnul on kaiehituse peatamine seadusevastane ja toob sadamale majanduslikku kahju.