Lasnamäele kavandatakse jalgpallistaadioniga spordikompleksi


Pressiteade 09.11.2010

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Lasnamäele jalgpallistaadioniga spordikompleksi rajada võimaldava detailplaneeringu kehtestamise.

Võidujooksu tn 6, 8, 8a ja Uuslinna tn 7 kinnistute ning lähiala detailplaneering annab võimaluse rajada 9,7 ha suurusele alale Jalgpalliklubi Ajax TLMK jalgpallikompleks, väiksemat saalipinda vajavatele spordialadele mõeldud spordihoone ja kolm kuni 5-korruselist korterelamut.

Lasnamäe linnaosas Kurepõllu asumis paiknev planeeringuala - Uuslinna, Valge ja Võidujooksu tänava vaheline ala - on suuremalt jaolt jäätmaa. Planeeritav ala on Kadrioru pargi kontaktala, mille kaudu Lasnamäe rohevõrgustik on ühendatud Kadrioru pargiga, mis jääb ligikaudu 150 m kaugusele läände.

Planeeringuala kontaktvööndi hoonestus on Lasnamäele iseloomulik: regulaarse planeeringulahendusega kvartalitena paiknevad korruselamud, Valge tänavast põhja suunda jäävad üksikud pereelamud, organiseeritult paigutatud sotsiaalobjektid ning üksikud uuemast ajaperioodist pärit äri- ja tootmishooned. Valge tänava äärde on ehitatud uued 4-5-korruselised korterelamud, mitmete detailplaneeringutega on lähialale kavandatud 5- kuni 10-korruselisi uuselamuid.

Detailplaneeringuga kavandatav loob eeldused, et tulevikus saavad hooldatud ning võetakse sihipäraselt kasutusse ka ümbritsevad rohealad.