Tallinna lennujaam kavandab era- ja väikelennukite tarvis laiendust


BNS 09.11.2010

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäeval era- ja väikelennukite tarvis Tallinna lennujaama laiendust võimaldava detailplaneeringu vastuvõtmise.

Väike-Sõjamäe 22 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada 4,7 hektari suurusele Suur-Sõjamäe tänava ja Tallinna Lennujaama vahelisele, osaliselt lennuvälja territooriumile jäävale alale era- ja väikelennukite teenindamise tarvis rajatised ning juurdepääsutee.

Väike-Sõjamäe 22 kinnistu on riigile kuuluv hoonestamata tühermaa. Planeeringualast põhjas paikneb põhiliselt nõukogudeaegne tööstushoonestus. Planeeringualast lõunas on Tallinna lennuvälja ruleerimisrajad.

Planeeringuga korrigeeritakse Tallinna lennujaama krundi ja Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu vahelisi piire ning nähakse ette terminalihoone ja angaaride ehitamine. Planeeritavale alale kavandatavate angaaride alune pind võib olla kuni 18.000 ruutmeetrit ja hoonete suurim lubatud kõrgus 10-25 meetrit sõltuvalt lennujaama kõrguspiirangutest. Parkimiskohti on alale kavandatud kokku 198, neist enamik hoonete mahtu.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Tallinna Lennujaam. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.