Kultuurikatla ehitushanke kohtuvaidlus jätkub ringkonnakohtus


BNS 08.11.2010

Tallinna halduskohus rahuldas oktoobri lõpus ehitusfirma Rand & Tuulberg kaebuse seoses Kultuurikatla ehitushankega, mille peale esitas ehitusfirma Estconde-E OÜ omakorda apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse.

Augusti lõpus kuulutas Tallinna kultuuriväärtuste amet hankel edukaks OÜ Fund Ehitus ja OÜ Estconde-E ühispakkumise maksumusega 239,1 miljonit krooni ilma käibemaksuta. Hankel teiseks tulnud Rand & Tuulberg vaidlustas hanke, rahandusministeeriumi juures asuv vaidlustuskomisjon vaiet toona ei rahuldanud.

Rand & Tuulberg kaebas vaidlustuskomisjoni otsuse Tallinna halduskohtusse, halduskohus rahuldas ettevõtte kaebuse ning tühistas sellega kultuuriväärtuste ameti augustis tehtud otsuse.

Ehitusfirma Rand & Tuulberg taotles ühtlasi ka ringkonnakohtult esialgse õiguskaitsena keeldu sõlmida lepingut Fund Ehitus OÜ ja Estconde-E OÜ-ga. Ringkonnakohtu otsusega kehtib see keeld kuni selle aasta 1. detsembrini.

"Seega on hetkel seis selline, et ehitusfirmade vaidluste tõttu ei ole Kultuuriatla ehituslepingut õnnestunud sõlmida," selgitas kultuuruväärtuste ameti peaspetsialist Tarmo Tähepõld BNS-ile.

Vaidlustuse võtmeküsimus on Tähepõllu sõnul see, et hankemenetluse perioodil olid Estconde-E OÜ-l mingil hetkel esinenud riiklike maksude võlg, mis riigihangete korra järgi on rikkumine.

"Sellise tõendi on saanud maksu-ja tolliametist (MTA) ehitusfirma Rand & Tuulberg. Samas on kultuuriväärtuste ametil MTA hilisema kuupäevaga tõendid, mis näitavad, et Estconde-E OÜ maksuvõlg vaidlusalusel perioodil puudub ehk et võlgnevust pole kunagi olnudki,“ selgitas Tähepõld.

Tähepõllu sõnul on nüüd erinevate kohtuinstantside lahenda küsimus, kas mingi ajahetke jooksul esinenud, kuid hiljem muudetud maksudeklaratsiooniga likvideeritud võlg on riigihangete mõistes piisav alus menetlusest kõrvaldamiseks või mitte.

"Sisuliselt on katla ehitus takerdunud mitte sisuliste vaid juriidiliste nüansside taha," lisas Tähepõld.

Tähepõld lisas, et ameti sooviks on hakata võimalikult kiiresti ehitama, kuna hetkel on graafikujärgselt veel võimalik viia katel aastaks 2011 sellisesse korda, et seal teisel poolaastal saaks kultuuripealinnaga seotud üritusi läbi viia.

"Kui aga ehitusfirmad lähevad lõputu vaidlustamise teed ja lähemal ajal lepingut sõlmida ei õnnestus, siis on selge, et aastal 2011 katlas midagi ei toimu," nentis Tähepõld.

Tallinna kultuuriväärtuste amet kuulutas Kultuurikatla rekonstrueerimishanke välja juuni alguses ja sügisel pidi algama ehitus.