Emajõe tänav sai uued kõnniteed ja vahtraallee


Pressiteade 05.11.2010

Rekonstrueeritud Emajõe tänaval saab nüüdsest jalutada kaldapealsel vahtraalleel või otse jõe ääres kulgeval kõnniteel. Ligi viie miljoni krooni eest uuendatud tänav on saanud täiesti uue ilme.

Emajõe tänava rekonstrueerimise käigus langetati seal kasvanud vanad vahtrad ja nende asemele istutati 69 umbes nelja meetri kõrgust uut puud. Lisaks sõidutee asfalteerimisele rajati tänavale betoonkivikattega kõnniteed ja uus valgustus. Jõe äärt pidi kulgevale vahtraalleele paigaldati pingid ja prügikastid. Betoonkivist katte sai ka Väike-Emajõe tänav. Rekonstrueerimise käigus paigaldati nii Emajõe kui Väike-Emajõe tänavale sadeveetorustik ja restkaevud.

Emajõe tänava uuendamisele eelnes mitmeid koosolekuid, kus linnavalitsus koos Supilinna seltsi esindajatega kaalus erinevaid projekte. "Kuna olemasolevaid puid ei olnud võimalik säilitada ja kunagist vahtraalleed ei saanud taastada endises kohas, siis tuli leida uus lahendus. Koostöö projekteerija, ehitaja ja Supilinna seltsiga aitas meil lõppkokkuvõttes jõuda tulemuseni, millega võib igati rahule jääda," ütles abilinnapea Raimond Tamm

Emajõe ja Väike-Emajõe tänavate rekonstrueerimine läks linnale maksma kolm miljonit, sellele lisandus 1,8 miljonit krooni EASilt kaldaäärsete kõnniteede ehituseks ja haljastuseks ning valgustuseks.

Emajõe tänava kaldakindlustuse rekonstrueerimine on üks etapp Regionaalarengu Fondist rahastatavast projektist, mis hõlmab erinevate lõikude kaupa Emajõe kallaste korrastamist. Projekti kogumaksumus on 33,5 miljonit krooni, millest Tartu omaosalus moodustab 11,5 miljonit krooni. Tööde lõpptähtaeg on 2011. aasta november.