Purtse jõe sild Tallinna-Narva maanteel ehitatakse ümber


BNS 05.11.2010

Maanteeamet käivitas riigihanke Tallinna-Narva maanteel asuva Purtse jõe silla ümberehitamiseks.

Olemasolev silde osa lammutatakse. Uueks konstruktsiooniks on komposiitkonstruktsioon. Silla uuteks peakanduriteks on terasest talad, sillaplaat on monoliitsest raudbetoonist, mis on jäikade terastüüblite abil ühendatud terastaladega komposiitristlõikeks.

Ümberehitatava maanteelõigu pikkuseks on kokku 426 meetrit, sellest silla pikkus 50,4 meetrit. Uue teekatte laiuseks on üheksa meetrit pealesõitudel ning 10 meetrit silla osas. Sillale ehitatakse uus kattekonstruktsioon, paigaldatakse uus põrkepiire, liikluskorraldusvahendid ning tehakse uus teekattemärgistus.

Tööd peaksid algama tänavu detsembris ja kestma järgmise aasta novembri keskpaigani. Enamik ümberehitustöid tuleb läbi viia sõiduradade kaupa ilma läbivat liiklust sulgemata. Liikluse sulgemine on võimalik sillal juuni ja juuli kuus, kokku võib liiklus olla suletud kuni kaks nädalat.

Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme aasta keskmine netokäive olema olnud vähemalt 50 miljonit krooni. Pakkumisi saab hankele esitada 29. novembrini.