Tallinn tunnistas Ülemiste liiklussõlme hanke võitjaks Merko


BNS 04.11.2010

Tallinna kommunaalamet tunnistas kolmapäeval suuremahulise Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise hanke võitjaks ühispakkujad AS-id Merko Ehitus, Merko Infra, Tallinna Teed ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Pakkumise maksumus on 647,7 miljonit krooni, teatas Merko Ehitus börsile.

Varem oli hanke võitjateks valitud Läti ehitusfirma Binders ja BMGS Eesti filiaal, kuid rahandusministeeriumi juures tegutsev riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas need tulemused Merko Ehituse taotlusel.

Merko Ehitus esitas vaidlustuskomisjonile hulganisti väiteid, mille järgi puudusid Läti ettevõttel Eesti registrites vajalikud registreeringud, erinevad load ja litsentsid. Näiteks väitis Merko Ehitus, et Bindersit ei tohi hankel kvalifitseerida, kuna firmal puudub teehoiutööde tegevusluba, geodeetilise ja kartograafiliste tööde tegemise luba, turvateenuse osutamise tegevusluba, muinsuskaitselise järelevalve ja uuringute teostamise tegevusluba.

Samuti leidis Merko, et Bindersi pakutud tee-ehituse objektijuht ei vasta nõuetele ning firmal pole puude kõrvaldamiseks isikut, kes omaks arborist II kutsetunnistust.

Ettevõte ja Tallinna kommunaalamet vaidlesid vastu, leides, et ettevõttel on vajalikud load ja isikud. Muuhulgas oli alltöövõtjana kavas kasutada AS-i Skanska EMV.

Kui vaidlustuskomisjon nõustus peaaegu kõikides punktides Tallinna ja Bindersi väidetega, lükates tagasi Merko Ehituse taotlused, siis üks luba oli Bindersi pakkumises siiski puudu. Selleks osutus turvateenuse osutamise tegevusluba, mida on vaja pumpla valve- ja tulekahjusignalisatsiooni ja sõidutee tunneli nõrkvoolusüsteemide nagu videovalvesüsteem ja valvesignalisatsioonisüsteem paigaldamiseks.

AS-is BMGS Eesti filiaal oli palgal küll valveseadmete paigaldamise kutsetunnistuse ja töökogemusega isik, kuid turvateenuse osutamise tegevusluba oleks pidanud taotlema, mistõttu rahuldas vaidlustuskomisjon Merko Ehituse vaide ja tunnistas Bindersi ja BMGS Eesti filiaali pakkumise kvalifitseerimise ja võitjaks tunnistamise kehtetuks.