Tallinn ja Hotell Viru ei pea kompromissi sõlmimist võimalikuks


BNS 02.11.2010

Tallinna linn ja AS Hotell Viru ei pea võimalikuks Viru hotellile kavandatud juurdeehituse ehk niinimetatud Viru Poja vaidlust kompromissiga lahendada.

Varasema info kohaselt esitas Hotell Viru mai alguses seoses Viru Poja planeeringu tühistamisega kohtule Tallinna vastu 162 miljoni kroonise kahjunõude. 1. novembriks pidid pooled Tallinna halduskohtule teatama, kas asja saaks lahendada kompromissiga. Tallinna linn pidi esitama 1. novembriks kohtule vastuse Hotell Viru täiendavate seisukohtade osas.

Tallinna halduskohtu vanemreferent Triin-Anneli Dooner ütles teisipäeval BNS-ile, et pooled ei pea praegu selles asjas kompromissi sõlmimist võimalikuks. "Vastustaja vastus saabus kohtule tähtaegselt ning praeguse seisuga ei ole kohtuistungi aega veel määratud," lisas ta.

Tallinna linna õigusdirektor Priit Lello ütles esmaspäeval BNS-ile, et linn on valmis kaaluma kompromissi Hotell Viruga. "Tallinna linn on alati valmis kaaluma mõistlikel tingimustel kompromissi sõlmimist ning pidama selleks läbirääkimisi," lausus ta.

Lello lisas aga ka, et kompromissiläbirääkimiste alustamine eeldab kõigepealt selge nõude esitamist, mida kaebaja ei ole seni suutnud teha. "Kaebaja nõude ebaselgus oli ka põhjus, miks kohus pidi jätma Viru Hotelli kaebuse käiguta ja andma tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Meie hinnangul on esitatud nõue jätkuvalt ebaselge ning tõendamata."

Tallinna õigusdirektori sõnul peaks kompromissi sõlmimise ettepaneku esitama kaebaja, kuna tema on nõude kohtule esitanud, kuid seni pole kaebaja ettepanekut teinud.

Tallinna algatusel algas 1996. aastal Viru väljaku arendamise konkurss, et leida lahendus linna keskse ruumi ning bussiliikluse korrastamiseks. Võitnud kavandi alusel koostatud detailplaneeringu, mille üheks osaks oli Viru hotelli juurdeehitus, kinnitas Tallinna linnavalitsus 1999. aastal. Viru keskus valmis aastal 2004, detailplaneeringuga kinnitatud hotelli juurdeehituse algus oli planeeritud 2005. aastaks.

Tallinna linnavolikogu tunnistas 2008. juunis kehtetuks Viru väljaku detailplaneeringu esimese etapi kohaselt planeeritud hotelli juurdeehituse. Kohtus planeeringu tühistamise teemal peetud vaidluse võitis Tallinna linn.