Veekogude tervendamise taotlusi kogunes 140 miljoni krooni jagu


BNS 01.11.2010

Keskkonnainvesteeringute keskusele tuli kalapääsude rajamiseks ja veekogu tervendamiseks 12 taotlust kokku 140 miljoni krooni eest.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava taotlusvooru eelarves on toetusteks ette nähtud 50 miljonit krooni. Rahastusotsuseid on oodata uue aasta märtsiks, teatas keskus.

Laekunud taotlustest üheksa on seotud kalatreppide rajamisega ja kaladele liikumisteede avamisega, ülejäänud kolm on jõgede ja järvede tervendamise projektid.

Keskkonnainvesteeringute keskuse projektikoordinaatori Ööle Jansoni sõnul on meetme peamine eesmärk parandada kalade rändetingimusi. Enamiku taotlusi esitasid mittetulundusühingud, taotlejate hulgas on ka kohalikke omavalitsusi ning äriühinguid.

Lõppenud taotlusvoor on esimene, kus veekogude tervendamiseks toetust taotleda sai. Järgmise aasta esimesel poolel avaneb järgmine taotlusvoor. Jansoni sõnul on kokku aastateks 2007–2013 vooluveekogude parandamiseks ette nähtud toetusi 150 miljoni krooni jagu.

Eesti vooluveekogude üks probleem on inim- ja loodustekkelised paisud, mis näiteks muudavad kiirevoolulise jõelõigu seisva veega veekoguks või takistavad kalade liikumist kudemispaikadesse. Vooluveekogu piiramine paisuga võib kaasa tuua vetikate vohamise ja veekogu kinnikasvamise. Lõhejõgedel on umbes 150 paisu, millel tuleb 2013. aastaks tagada kalade vaba liikumine. Kõigil teistel paisudel tuleb kalade vaba liikumine tagada hiljemalt aastaks 2015, kui seda peab vajalikuks eksperthinnang.