Estlink 2 ettevalmistustööd on jõudmas lõpule


BNS 01.11.2010

Eesti ja Soome elektrisüsteemi operaatorid Elering ja Fingrid sõlmisid täna lõplikud lepingud EstLink2 ehituseks. EstLink2 on teine Eesti ja Soome vahele rajatav veealune elektrikaabel maksumusega 320 miljonit eurot. Projekt mängib olulist rolli Balti elektrituru edasisel arendamisel hästi toimivaks konkurentsituruks.

EstLink2 pea kolmekordistab Balti ja Põhjamaade vahelise elektri ülekandevõimsuse, lisades senisele 350 MW mahule täiendavad 650 MW. Uus ühendus alustab tööd 2014.aastast.

Ettevalmistused veealuse kaabli rajamiseks on kulgenud seni plaanipäraselt. Kõik vajalikud ametkondlikud load loodavad projekti osapooled saada kätte selle aasta jooksul. Ka projekti olulisemate teostajatega loodetakse jõuda lepingute sõlmimiseni veel 2010.aastal.

Projekti 100 miljoni euroga toetav Euroopa Komisjon on juba teinud ka esimese sissemakse.

"Järgmise pooleteise kuu jooksul lõpetatakse kõik EstLink2 projektiga seotud olulisemad ettevalmistustööd. EstLink2 on näide suurprojektist, mis põhineb selgelt elektrituru vajadustel. Tänasest suuremad ülekandevõimsused loovad hädavajaliku eelduse piiriülesele elektrikaubanduse tõrgeteta toimimisele ning sellele et turu käsutuses oleks maksimaalselt eri riikide tootmisvõimsusi," ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

"Teine Eesti ja Soome vaheline veealune elektrikaabel on heaks näiteks toimivast koostööst erinevatel tasanditel, hõlmates poliitikuid, erinevaid võimuorganeid, põhivõrgu operaatoreid ja teisi erinevaid elektrituru osapooli, " kommenteeris EstLink2 projekti hetkeseisu Fingridi juht Jukka Ruusunen.

Põhjamaade elektribörs alustas Eestis tegevust aprilli alguses. 2010.aasta sügisest alates on elektrituru käsutuses kogu Estlink 1 võimsus. Endine Estlink hinnapiirkond kannab alates oktoobrist Eesti hinnapiirkonna nime. Oktoobris liitus Eesti ka päevasisese elektrituruga Elbas, mis pakub turuosalistele võimaluse osta ja müüa elektrienergiat sama päeva sees. See on omakorda lisanud turu toimimisele olulist paindlikkust.