Riik alustab saastekvoodi raha suunamist tuuleparkidesse


BNS 29.10.2010

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt saab Hispaania ostetud saastekvoodi ligi 350 miljonist kroonist taotleda toetust tuuleparkide rajamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et Eesti peab jätkama panustamist taastuvenergiasse ja puhtamasse keskkonda ning on hea, et lisaks taastuvenergia tariifi kaudu makstavatele toetustele on uus meede, mis aitab kiiremini ja ambitsioonikamalt investeerida tarbijatele täiendavat koormust tekitamata. „Elektri hind läbi taastuvenergiamaksu nende investeeringutega ei tõuse,“ lisas ta.

Toetust saab küsida investeeringuteks tuulepargi tehnoloogiasse, ehitusse, tuulikute paigalduseks ja seadistamiseks. Toetustaotlustele kuni 117 miljonit krooni katab abi sõltuvalt ettevõtja suurusest 45-65 protsenti abikõlblikest kuludest, toetustele kuni 313 miljonit krooni 60-80 protsenti abikõlblikest kuludest.

Investeerimistoetust saanud tuuleelektri tootjad elektrituru seaduse alusel makstavat taastuvenergia toetust ei saa. Seega peab ettevõte valima, kas ta soovib saada investeeringutoetust või läbi Eleringi makstavat taastuvelektri toetust toodetud kilovatt-tunni põhiselt.

Programmi rakendab keskkonnainvesteeringute keskus. Vooru taotluste esitamise tähtaeg 11. jaanuar 2011. Investeeringuteks vajalik raha tuleb Eesti süsinikdioksiidi (CO2) kvoodi müügist Hispaaniaga.

Hispaaniaga kokkulepitud skeemi eelarve võimaldab eeldatavalt paigaldada täiendavalt umbes 27 megavati jagu tuulikuid. Hetkel on Eestis tuuleparkide kogumaht ligi 150 megavatti.

Eesti taastuvelektri osakaal moodustab sel aastal prognoosi kohaselt ligi 10 protsenti brutotarbimisest. Aastaks 2020 on riigil plaan jõuda vähemalt 15 protsendini.