Kunstiakadeemia planeering esmaspäevast avalikul väljapanekul


Pressiteade 28.10.2010

1.-15. novembrini on Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) avalikul väljapanekul Tartu mnt 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Tegemist on maa-alaga, kuhu on plaanis ehitada Eesti Kunstiakadeemia uus õppehoone. Detailplaneering loob võimaluse ehitada 1,11 ha suurusele alale kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone.

Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel kogu tööaja jooksul Tallinna Kesklinna Valitsuse hoovimajas Nunne tn 18 toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7.

Täiendavat infot jagatakse avaliku väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

Kesklinnas Tartu maantee, Gonsiori, A. Laikmaa ja Kivisilla tänava vahelises kvartalis paiknevale alale tellis detailplaneeringu Eesti Kunstiakadeemia. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldusega.