Ministeerium: maanteeamet rikkus suurhankel seadust


BNS 27.10.2010

Rahandusministeerium teatas Tallinna-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimise ja ehituse hanke tühistamise põhjuseks asjaolu, et maanteeamet rikkus menetluse käigus mitmeid riigihangete seaduse sätteid.

Pakkujate tegevusele rahandusministeeriumil etteheiteid ei ole, teatas ministeerium.

Seoses riigihangete ameti tegevuse lõpetamisega on ameti kohustused alates juulist rahandusministeeriumi täita. Riigihangete järelevalvega tegeleb finantskontrolli osakond ja otsus hange kehtetuks tunnistada oli ministeeriumil esmakordne.

Hankemenetluses alternatiivsete lahendustega pakkumuse esitamine on lubatud üksnes juhul, kui see võimalus tuleneb hanketeatest ja kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel. Maanteeamet ei lubanud hanketeate kohaselt alternatiivsete lahenduste esitamist, samuti kavatses ta sõlmida hankelepingu lähtuvalt madalaimast hinnast, märkis ministeerium.

Maanteeamet pidas läbirääkimisi Lemminkäinen Eesti AS-i, Merko Ehitus AS-i ja ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS-ga hankedokumentides kindlaks määratud tingimuste üle, mis ei olnud riigihangete seaduse kohaselt lubatud. Kuna alternatiivse lahendusega pakkimuse esitamise võimaldamiseks ja vastavaks tunnistamiseks puudus seaduslik alus, oli Nordecon Infra AS-i ja Ramboll Eesti AS-i pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine seadusevastane.

Samuti oli seadusevastane Lemminkäinen Eesti AS-i, Merko Ehitus AS-i ja ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS-i esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, kuna nad pakkusid kuuemeetrise eraldusriba lahendust Aruvalla-Kolu teelõigul hankedokumentides määratud 13,5 meetri asemel. Seega oleks maanteeamet pidanud kõik nimetatud pakkumised tagasi lükkama kui hankedokumentidele mittevastavad.

Maanteeameti rikkumiste hulk viis olukorrani, kus hankemenetlusega ei olnud enam võimalik jätkata, kuna hankemenetluse läbiviimisel ei olnud hankija suutnud tagada pakkujate võrdset kohtlemist. Samuti ei olnud tagatud hankija rahaliste vahendite säästlik kasutamine riigihankel ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine, märkis ministeerium.

Kuna hankija rikkus hankemenetluse käigus riigihangete seadust ja ilmnesid asjaolud, mis ei võimaldanud kõiki asjaolusid arvestades hankemenetlust jätkata, tunnistas rahandusministeerium hanke kehtetuks.

Riigihangete seaduse kohaselt on hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise korral kõik hankemenetlusega seotud otsused ja toimingud tühised, olenemata sellest, kas need on tehtud enne või pärast kehtetuks tunnistamise otsustamist.

Merko Ehituse õigusdirektor Mihkel Mugur märkis, et rahandusministeeriumi otsus hankemenetlus kehtetuks tunnistada oli ainuõige lahendus olukorras, kus hange oli vaidluste tõttu ummikusse jooksnud. "Maanteeametil on nüüd võimalik jätkata uue hankemenetlusega, ilma et Eestit ähvardaks uus suhkrutrahvi suurusjärgus eurotoetuse tagasinõudmine. Peame oluliseks, et hankemenetluse käigus oleksid pakkumused võrreldavad," märkis Mugur.