Vaivara vald algatas Narva lennujaama planeeringu


BNS 27.10.2010

Vaivara vallavalitsus algatas möödunud nädalal Soldina ja Tõrvajõe külas asuva Olgina lennuvälja maa-ala detailplaneeringu, et mittetulundusühing (MTÜ) Narva Lennukeskus saaks Narva lennujaama kaasajastada.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on lennuvälja tänapäevanõuetega vastavusse viimine, maa-ala kruntimine või krundipiiride muutmine lennuvälja peastardiala, rulleerimisraja, perrooni, autode parkla, helikopteri stardiplatsi, statsionaarse konteinertankla, lennujuhtimishoone ja õhusõidukite hoidmiseks ja hoolduseks vajalike angaaride rajamiseks. Olgina lennuvälja üldpindala on ligi 132 hektarit.

Samas algatas vald ka antud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse, kuna kavandatav tegevus on olulise keskkonnamõjuga.

Ajakirjanduse andmeil on piirilinna lennujaama kordategemist vedanud rühm ärimehi. Olgina lennuvälja stardiraja pikkus on 700 meetrit.

MTÜ juhatusse kuuluvad äriregistri andmetel Narvas elavad Aleksandr Kitajevski, Nikolai Gergeljuk ja Aleksei Mihhaljov.