Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna kergliiklustee on valmis


Pressiteade 22.10.2010

Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt 2,104-5,567 km kergliiklustee ehitus Tallinna linna piirkonnas on valmis vaatamata mõningatele projekti muudatustele kokkulepitud ajaks.

Kahel haldusterritooriumil kokku ligi 3,5 km pikkuse kergliiklustee lõigu ehitaja AS Teede REV-2 leiti Tallinna linna ja Harku valla ühishanke tulemusena. Rannamõisa tee kergliiklustee tööprojekti koostas EA Reng AS.
Kergliiklustee ehituse käigus rekonstrueeriti valgustus, lahendati pinnase- ja sademetevee ärajuhtimine ning muud kommunikatsioonid.

Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee kergliiklustee ehitus on osa Tallinna linna ja lähiümbruse valdade ühisprojektist "Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine", mida kaasrahastab Euroopa Liit.