Tallinn kehtestas Prantsuse Lütseumi spordihoone planeeringu


BNS 22.10.2010

Tallinna linnavolikogu kehtestas oma neljapäevasel istungil kesklinnas asuva Hariduse tänava kinnistute planeeringu, millega antakse muuhulgas õigus Prantsuse Lütseumi spordihoone rajamiseks.

Linnavalituse korraldusest nähtub, et Hariduse tänav 3 ja 3a maa-ala planeeringu ülesandeks on Hariduse tänav 3 krundile ehitusõiguse määramine maa-aluse ja kuni kahe maapealse korrusega spordihoone rajamiseks, kooli abihoone rekonstrueerimiseks ja olemasoleva koolihoone säilitamiseks praeguses suuruses.

Planeeringu alusel moodustatakse ka olemasoleva alajaama teenindamiseks tootmismaa sihtotstarbega krunt Hariduse tänav 3a ning määratakse kruntide kasutamise tingimused.